Μήλος: Παρέμβαση του δημάρχου με αφορμή την επερχόμενη συνεδρίαση της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου

απο Cyclades Open

Με αφορμή τη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, ο Δήμαρχος Μήλου αιτήθηκε την προσθήκη και την εισήγηση των κάτωθι θεμάτων:

1. Καθολική μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά στο 13%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το κόστος μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών στα νησιά είναι ήδη υψηλό. Χαρακτηριστικό είναι πως οι θαλάσσιες μεταφορές επιβαρύνουν το τελικό κόστος των προϊόντων κατά 10-15% περίπου. Η μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες είναι εξόχως σημαντική για την οικονομία των νησιών. Θετικό είναι επίσης πως με την εφαρμογή του μέτρου, θα ωφεληθούν όλοι ανεξαιρέτως οι νησιώτες του Αιγαίου.

2. Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΑΝ).

Ο δικαιούχος να λαμβάνει απευθείας ως έκπτωση στην τιμή το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις.

3. Πλαφόν στην τιμή πώλησης των καυσίμων.

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων στα νησιά τα καθιστά μη ανταγωνιστικά τουριστικά, επιβαρύνει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ενώ πρόβλημα δημιουργεί και στα μηχανήματα που κατασκευάζουν τα οδικά έργα στο νησί και έχουν επιβαρυνθεί με την αύξηση των καυσίμων. Σημαντικό πρόβλημα θεωρείται κυρίως η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων των νησιών μας, καθώς η τιμή των καυσίμων στα πρατήρια έχει μονίμως ανοδική πορεία με αδικαιολόγητα μεγάλη διαφορά από την ηπειρωτική Ελλάδα.

4. Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα στο Δήμο Μήλου μειώθηκε ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας από 19 σε 6, ενώ αυξάνονται εκθετικά ανά έτος οι ανάγκες του Δήμου. Επομένως αιτούμαστε τουλάχιστον τη διατήρηση των 19 θέσεων εργασίας και επιπλέον την αφαίρεση του κριτηρίου του ΟΑΕΔ που αφορά την συμπλήρωση 1 έτους ανεργίας προκειμένου να δημιουργηθεί η σύμβαση εργασίας του Δήμου με ανέργους της ηλικιακής ομάδας άνω των 55 ετών, που ισχύει ως σήμερα .

5. Δημιουργία Δημοτικής Αστυνομίας.

Έπειτα από πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, στάλθηκε σχετικό ερωτηματολόγιο στους ΟΤΑ για τη στελέχωση γραφείων υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας. Συγκεκριμένα ο Δήμος Μήλου αιτήθηκε την πρόσληψη 4 ατόμων, ως ελάχιστο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας, ώστε να δημιουργηθεί το αρμόδιο γραφείο, που θα εξυπηρετεί τις ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες του νησιού, διότι κατά την τουριστική περίοδο ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά και το προσωπικό του αστυνομικού τμήματος και του λιμεναρχείου δεν επαρκούν για τους ελέγχους.

6. Κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση ΟΤΑ για τοποθέτηση προκατασκευασμένων κτιρίων.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές θα εξυπηρετούν τις ανάγκες διαμονής δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικών, σωμάτων ασφαλείας, ιατρών, δημοτικών υπαλλήλων) καθώς οι περισσότεροι εξ’ αυτών αδυνατούν να μισθώσουν κατοικίες λόγω βραχυχρόνιων μισθώσεων από τους ιδιοκτήτες.

7. Διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Δημάρχων σε θέματα πολυσύχναστων παραλιών.

Έπειτα κι από προσφυγές Δημάρχων στο ΣτΕ, προτείνουμε ομοίως την διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Δημάρχων στο ανωτέρω ζήτημα, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η καταγραφή του αριθμού των λουόμενων ανά παραλία (κριτήριο χαρακτηρισμού για «πολυσύχναστη»), δεν πραγματοποιείται με τον ενδεδειγμένο τρόπο, με το λιμεναρχείο να έχει πρωτεύοντα ρόλο στα διαλαμβανόμενα των πολυσύχναστων παραλιών. Οι Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν οικονομικά τη δαπάνη με αποτέλεσμα να επιδίδονται πρόστιμα που προκύπτουν από την μη τήρηση των μέτρων προστασίας των λουόμενων (προσλήψεις ναυαγοσωστών, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού). Ζητάμε την απαλοιφή των προστίμων που επιδόθηκαν από τις εκάστοτε λιμενικές αρχές στους Δήμους έως ότου προβλεφθεί χρηματοδότηση των δήμων.

8. Γρηγορότερη έγκριση προϋπολογισμού των ΟΤΑ

Αιτούμαστε την εξεύρεση γρήγορων και ευέλικτων λύσεων προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες δημιουργίας δαπανών για τα διαστήματα που δεν υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός καθώς και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης αυτού.

Δείτε επίσης