Νάξος: Αιτήσεις για την εγγραφή στο Κ.Α.Π.Η.

απο Cyclades Open

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων λειτουργεί το «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων «ΚΑΠΗ», στο οποίο μπορούν να εγγράφονται ως μέλη, ανεξαρτήτως καταγωγής ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης, άνδρες και γυναίκες, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
  2. Να έχουν συμπληρώσει το 55ο  έτος της ηλικίας τους.
  3. Να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από τον Covid-19 σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Άτομα νεότερης ηλικίας μπορούν να εγγράφονται ως μέλη του Κ.Α.Π.Η., εφόσον

α) ο/η σύζυγός/σύντροφός τους είναι ήδη μέλος του Κ.Α.Π.Η.

β) έχουν συνταξιοδοτηθεί με σύνταξη γήρατος ή χηρείας.

γ) για ειδικούς λόγους διαπιστώνεται ότι χρήζουν προστασίας και στήριξης

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθημερινά, έως 31-03-2023, 08:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. στο γραφείο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (δίπλα στο βενζινάδικο Revoil- Φυκάς).

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  1. Καταβολή ετήσιας συνδρομής ύψους πέντε ευρώ (5,00€)
  2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  1. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (ενδεικτικά: βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για άτομα νεότερα των 55 ετών, εφόσον ο/η σύζυγός τους είναι εγγεγραμμένο μέλος του ΚΑΠΗ)
  3. Απόφαση χορήγησης σύνταξης γήρατος ή χηρείας (για άτομα νεότερα των 55 ετών).
  4. Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ή ανάρρωσης από τον Covid-19 σε ισχύ σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ23983/29-04-2022 (ΦΕΚ 2137/30-04-2022 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης στο τηλέφωνο 22850-24259.

Δείτε επίσης