Νάξος: Η φυτο-υγειονομική εξυγίανση των πλατανιών του Δανακού στη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής την Τρίτη 20/02

απο Cyclades Open
Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 στις 12:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, με 8 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Φυτο-υγειονομική εξυγίανση πλατάνων Βρύσης Δημοτικής Κοινότητας Δανακού».
2. Έγκριση της υπ’ αρ. 1197/2023 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΥΝΤΑΝΑ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ».
3. Έγκριση της υπ’ αρ. 1426/2023 απόφασης Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΙ (6) ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ».
4. Έγκριση διαγραφής οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (Φ. Γ.).
6. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (Κ. Β.).
7. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου» του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2024».
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.

Δείτε επίσης