Νάξος: Σε χέρια ιδιώτη περνά και πάλι ο καθαρισμός των παραλιών

απο Cyclades Open

Για ακόμη μία χρονιά διαπιστώθηκε η αδυναμία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να ανταπεξέλθει στον καθαρισμό των παραλιών της Νάξου και για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου για το έτος 2023, σε οικονομικό φορέα που θα διαθέτει τη γνώση και τα κατάλληλα μηχανικά μέσα για την πραγματοποίηση των κατάλληλων εργασιών.

Το σκεπτικό της απόφασης

Όπως αναλύθηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αδυνατεί χρησιμοποιώντας δικά του μέσα αλλά και με το υφιστάμενο προσωπικό του να ανταποκριθεί πλήρως στην ανάγκη καθαρισμού και καθαριότητας των παραλιών της Νάξου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, όπου η τουριστική κίνηση είναι αυξημένη. 

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ότι ο Δήμος δεν διαθέτει μηχανήματα καθαρισμού ακτών με εξειδικευμένο εξοπλισμό ελκόμενου τύπου που είναι κατάλληλος για την αναβάθμισή τους και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος. Τονίστηκε τέλος, ότι με το προσωπικό της Υπηρεσίας καθαριότητας που διαθέτει ο Δήμος είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών της τουριστικής περιόδου.

Οι απαραίτητες εργασίες

Τελικά και με ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής την συγκεκριμένη υπηρεσία θα αναλάβουν ιδιώτες και βάσει της μελέτης θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

α) Περισυλλογή και απομάκρυνση στερεών μικρο-απορριμμάτων (προϊόντα περιβαλλοντικής ρύπανσης ανθρωπογενούς προέλευσης, ξύλα, πλαστικά, χαρτιά, γυαλιά, κοπριές, μεταλλικά αντικείμενα, βαριά αντικείμενα, μεγάλες πέτρες κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αντικείμενο που εκβράζει η θάλασσα το οποίο υποβαθμίζει την ακτή.

β) Διαμόρφωση και καθαρισμός των σημείων όπου εισέρχονται χείμαρροι και μικρά ρέματα στην ακτογραμμή, οι οποίοι μετά από έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν από το εσωτερικό φερτά υλικά, ξύλα, πέτρες τα οποία συσσωρεύονται γύρω από την ακτή ή εισέρχονται στη θάλασσα.

γ) Αναμόχλευση της άμμου σε βάθος 20 εκατοστών για να απομακρύνονται τυχόν θαμμένα σκουπίδια και διάστρωση της καθαρισμένης επιφάνειας της άμμου για την απρόσκοπτη προσπέλαση από τους λουόμενους.

δ) Ισοπέδωση των τμημάτων των παραλιών, διαμόρφωση της ακτογραμμής.

ε) Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων των παραλιών χειροκίνητα,

στ) Συγκέντρωση και απομάκρυνση των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται στα καλαθάκια απορριμμάτων στις παραλίες,

ζ) Τοποθέτηση του απαιτούμενου από το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» εξοπλισμού (διαδρόμων ΑΜΕΑ, ξύλινων αποδυτηρίων, ντουζιερών κλπ) και τη μετέπειτα αποξήλωση και μεταφορά τους σε αποθήκη του δήμου με ευθύνη και μεταφορικό μέσο του εργολάβου, καθ’ υπόδειξη του δήμου.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης