Όλες οι πληρωμές επιδομάτων και συντάξεων έως 13 Ιανουαρίου

απο Cyclades Open

Ο προγραμματισμός των καταβολών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εβδομάδα από 09 Ιανουαρίου 2023 έως 13 Ιανουαρίου 2023

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

– έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
– παροχές σε χρήμα.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

– επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
– επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
– για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
– για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

3. Από τον ΟΠΕΚΑ 

Πληρωμή επιδομάτων και παροχών (ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου) Ιανουαρίου 2023

Πηγή: Οδηγός του Πολίτη

Δείτε επίσης