Πάρος: αναβάθμιση των υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων

Δήμαρχος Πάρου: «Η μέριμνα για τα αδέσποτα είναι δείγμα πολιτισμού»

απο Cyclades Open

Σε αίτηση χρηματοδότησης, σχετικά με την δημιουργία υποδομής για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων, προχωρά ο Δήμος Πάρου, στην κατεύθυνση της καλύτερης αντιμετώπισης των υποχρεώσεων του Δήμου.

Έχοντας ήδη συνάψει συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις στο νησί, προκειμένου να γίνεται η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος Πάρου, με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προχωρά σε αίτηση χρηματοδότησης προς τη σχετική πρόσκληση του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», για την απόκτηση επιπλέον υποδομής η οποία θα λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τις δράσεις ευζωΐας και περίθαλψης των αδέσποτων.

Μονάδα προσωρινής παραμονής και περίθαλψης ζώων

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση, προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, η πρόσκληση αφορά στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων και των Νοµικών Προσώπων αυτών για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και τον εξοπλισµό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης. Βασικοί στόχοι είναι η δηµιουργία και η βελτίωση των εν λόγω υποδοµών µε σκοπό την αδειοδότησή τους και τη νόµιµη λειτουργία τους καθώς και την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τους ∆ήµους στον τοµέα της εφαρµογής των προγραµµάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την προστασία αυτών σε εφαρµογή της Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

Με τη δηµιουργία της απαιτούµενης υποδοµής και τη διαµόρφωση των κατάλληλων εγκαταστάσεων τα αδέσποτα ζώα θα εξασφαλίσουν προσωρινή παραµονή και περίθαλψη και θα απαλλαγούν από τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν από την ανεξέλεγκτη παραµονή τους στους δρόµους. Στο  πλαίσιο λειτουργίας ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων ο Δήµος θα έχει την δυνατότητα συνεργασίας µε φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνιάτρους και εθελοντές της περιοχής, µε τους οποίους θα καταρτίσει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα φροντίδας των ζώων σε ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον.

Παράλληλα, μέσω της οργανωµένης λειτουργίας του καταφυγίου τα αδέσποτα ζώα θα τύχουν σωστής σίτισης και ελέγχου από κτηνιάτρους, θα αντιµετωπιστούν προβλήµατα υγείας, θα γίνεται συστηµατικά ο αποπαρασιτισµός τους, ο εµβολιασµός τους και παράλληλα θα γίνονται µε πρόγραµµα οι στειρώσεις. Η φροντίδα και παραµονή των αδέσποτων στο συγκεκριµένο χώρο θα διαµορφώσει τις συνθήκες εκείνες προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία υιοθέτησής τους από φιλόζωους. Με την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα αντιµετωπιστούν κρούσµατα επιθέσεων σε ανθρώπους και τυχόν µετάδοσης νοσηµάτων, καθώς επίσης θα αποφευχθούν περιστατικά θανάτωσης ζώων από ασυνείδητους.

Ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό, πως η Πάρος αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα, καθώς όπως καταγράφεται στις αναρτήσεις του Paros Animal Welfare Society (PAWS), φιλοζωική οργάνωση με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Πάρου, τα εγκαταλελειμμένα ζωάκια αυξήθηκαν ακόμη και εν μέσω εορτών.

Η φιλοζωική οργάνωση PAWS, διατηρεί καταφύγιο αδέσποτων ζώων, που φιλοξενεί γάτες και σκύλους, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις εκ μέρους των εθελοντών, τόσο το καταφύγιο, όσο και τα σπίτια των ανθρώπων που προσφέρονται για φιλοξενία έχουν γεμίσει, ενώ παράλληλα καθημερινά εντοπίζονται αδέσποτα ζώα και επιχειρείται η ανεύρεση των οικογενειών τους, ή νέα οικογένεια για αυτά.

Μάλιστα, το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων ζώων αποτελεί χρόνιο πρόβλημα για το νησί της Πάρου, καθώς διαχρονικά είναι μεγάλος ο αριθμός τους, με τους εθελοντές να επιχειρούν με όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους, να διαχειριστούν τον πληθυσμό τους.

Από την πλευρά του Δήμου Πάρου και δεδομένου, ότι δεν υπάρχει δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων ζώων, συνάπτονται μνημόνια συνεργασίας με τις φιλοζωικές οργανώσεις και φορείς του νησιού, καθώς επίσης και με κτηνιάτρους, μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται οι διάφορες δράσεις, καθώς η ευθύνη για τη διαχείριση των αδέσποτων αποτελεί ευθύνη των Δήμων.

«Η μέριμνα για τα αδέσποτα είναι δείγμα πολιτισμού»

Ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Μάρκος Κωβαίος, μιλώντας στην εφημερίδα, σημείωσε, πως ο Δήμος συμμετέχει στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, σε μία προσπάθεια να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που παρέχει, στον τομέα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, αντιλαμβανόμενος πλήρως τις ανάγκες που υπάρχουν.

«Στοχεύουμε στην απόκτηση ενός μεγάλου, αυτοκινούμενου, στεγασμένου χώρου, που διαθέτει χώρο ιατρείου καθώς και χώρο προσωρινής φιλοξενίας ζώων», αναφέρει ο κ. Κωβαίος.

Σχετικά με το συνολικό πλαίσιο ενεργειών του Δήμου, που αφορά στο ζήτημα, ο ίδιος επεσήμανε, ότι «όταν αναλάβαμε καθήκοντα το 2014, παραλάβαμε ένα δημοτικό προϋπολογισμό, ο οποίος προέβλεπε μόλις 13.000 ευρώ για τα αδέσποτα. Αναγνωρίζοντας πως οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες, φέτος, το 2022, ο δημοτικός προϋπολογισμός αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 80.000 ευρώ, ενώ προσβλέπουμε και στην απόκτηση αυτής της μονάδας, ώστε να καταφέρουμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας ως Δήμος, όπως αυτές καθορίζονται από την πολιτεία. Η σωστή διαχείριση των αδέσποτων ζώων, η μέριμνα για την ευζωία τους και η φιλοζωία, είναι δείγμα πολιτισμού και ο Δήμος Πάρου έχει ως στόχο, μέσω των συνεργασιών του, αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσον, να την εξασφαλίσει».

Όπως διευκρίνισε, στο συνολικό ποσόν που θα προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2022, αναμένεται να περιλαμβάνονται δαπάνες για πραγματοποίηση προγράμματος στειρώσεων, τροφές, προμήθεια φαρμακευτικών υλικών κλπ.

Όσον αφορά στην προοπτική ο Δήμος Πάρου να αποκτήσει το δικό του καταφύγιο αδέσποτων ζώων, όπως προβλέπεται και από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ο Δήμαρχος απάντησε, πως το μεγάλο «αγκάθι» έγκειται κυρίως στο γεγονός, πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατάλληλο οικόπεδο για τη φιλοξενία μίας τέτοιας δομής. Ωστόσο, διευκρίνισε, πως στην περίπτωση που υπάρξει διαθέσιμο οικόπεδο, ο Δήμος θα τρέξει τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υπάρξει μία μόνιμη λύση.

Πηγή: Κοινή Γνώμη/Ευαγγελία Κορωναίου

Δείτε επίσης