Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»-Υλοποίηση της πρότασης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ

απο Cyclades Open

Στις Κυκλάδες για την Πολιτιστική Διαδρομή της Νάξου, μετά το στάδιο της διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2021, σχεδόν ένα χρόνο μετά, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια και δεν έχει προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, ενώ η Πολιτιστική Διαδρομή Σαντορίνης, η πρόταση για την οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2019, 3 χρόνια μετά βρίσκεται στο στάδιο του αρχικού σχεδιασμού.

Cyclades Open

Tο μονοπάτι που τυλίγει στο χάρτη την Στερεά Ελλάδα γνωρίζει καλά πώς να ανταμείβει και να σαγηνεύει τους επισκέπτες που θα του χαρίσουν τα βήματά τους. Κάθε βουνό, κάθε ποτάμι, κάθε μνημείο έχει το δικό του μύθο, τη δική του μάχη, τη δική του λαϊκή παράδοση, το δικό του θαύμα να αφηγηθεί. Η γη προσφέρει απλόχερα τους καρπούς της και οι κάτοικοι μοιράζονται τη μνήμη που κρύβεται στην ιστορία του τόπου τους, αλλά και τις δοξασίες και τις γεύσεις.

Επτά κόμβοι – Χαλκίδα-Ερέτρια, Δελφοί-Παρνασσός, Καρπενήσι, Θερμοπύλες-Καμένα Βούρλα-Λαμία-Κάστρο Λαμίας-Οίτη, Θήβα, Ορχομενός Βοιωτίας και Σκύρος – προσκαλούν τον επισκέπτη να γνωρίσει μια αμάραντη ομορφιά, σμιλεμένη σε φλέβες αρχαίων μαρμάρων, χρυσοκέντητων εκκλησιών και επιβλητικών κάστρων, που τη δροσίζει ο άνεμος μιας μητέρας-γης, γεμάτης δώρα.

Η Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού «Οιδίπους» είναι το «ποιοτικό άλμα από τα τεχνικά έργα, σε έργα ζωής» και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τα μνημεία.

Ο Διαχειριστής της Πολιτιστικής Διαδρομής – DMO

Ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα όπως η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, χρειάζεται έναν αποτελεσματικό διαχειριστή, που θα διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σε όλα τα αξιοθέατα, που ο επισκέπτης επιλέγει, αλλά και στις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσει: οδικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς, εστιατόρια, καταστήματα, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που έχει την πρωτοβουλία του σχεδιασμού και της υλοποίησης του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος, το οποίο απευθύνεται στον πολιτιστικό τουρισμό, ανέθεσε το ρόλο του διαχειριστή της διαδρομής (Destination Marketing and Management Organization- DMΜO) στην Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.», που αναλαμβάνει το συντονισμό για τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών, που υπάρχουν στη διαδρομή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. θα έχει την ευθύνη για τρεις μεγάλες ενότητες δράσεων:

  • Το συντονισμό για τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών που υπάρχουν στην διαδρομή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
  • Τη διοικητική υποστήριξη του Συμφώνου Ανάπτυξης (cluster), που θα συγκροτήσουν όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να συνεργαστούν για την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους επισκέπτες – μέσα από ένα «Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης».
  • Την προβολή της διαδρομής στην τουριστική αγορά, που περιλαμβάνει και την διαχείριση των κάθε είδους ψηφιακών μέσων που έχουν αναπτυχθεί προς τούτο.

Ο DMΜO θα είναι στην διάθεση των επαγγελματιών του τουρισμού, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο νέο τουριστικό προϊόν της Στερεάς Ελλάδας. Θα επιδιώκει επίσης ενεργά την συνεχή βελτίωση του προϊόντος, τον εμπλουτισμό του με νέες δραστηριότητες και την συμμετοχή όλο και περισσότερων τοπικών επιχειρήσεων και φορέων στο δίκτυο του αναπτυξιακού συμφώνου.

Το προφίλ της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα:

α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος.

δ) Η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα.

ε) Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Το έργο της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.» προωθείται με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και τοπικού ενδιαφέροντος ενέργειες – δράσεις και αποφάσεις.

Η Εταιρεία στελεχώνεται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, καταρτισμένα και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τις ανάγκες, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, ινστιτούτα – πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς της περιοχής. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από 13 άτομα.

Στεγάζεται στο κτίριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Χαλκίδα.

Χρηματοδότηση

Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων (Β.Α.Α., Π.Δ.Ε., ιδιωτικοί πόροι) που υποστηρίζουν το πρόγραμμα χάρη στη συνεργασία πολλαπλών χρηματοδοτικών πυλώνων είναι 86.100.000 ευρώ.

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) λειτουργεί ως ομπρέλα και συνδετικός κρίκος (χρηματοδοτικός και λειτουργικός) και έχει προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ.

Η Πολιτιστική Διαδρομή στο διαδίκτυο

Ο ιστότοπος της Πολιτιστικής Διαδρομής υλοποιήθηκε από τα εξειδικευμένα στελέχη της Εταιρείας ELEGRAD και πρόκειται για μια προσφορά του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», με την χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, στην Αναπτυξιακή Ευβοίας Α.Ε. που ορίστηκε σε Φορέα Λειτουργίας (D.M.O.) του προγράμματος «Διαδρομή  Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ»».

Η δωρεά αυτή του Διαζώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του σωματείου με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία επικυρώθηκε το 2017 με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποστήριξη δράσεων του παραπάνω Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Ο ιστότοπος διακρίνεται σε έξι θεματικές ενότητες (διαδρομή, πόλοι, φορέας λειτουργίας, αξιοθέατα, επιχειρήσεις, blog) και έχει ως βασικό σκοπό την ανάδειξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού της Πολιτιστικής Διαδρομής αλλά και τη γενικότερη προώθηση των αξιοθέατων της Περιφέρειας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο Ποιότητας της Διαδρομής.


Περισσότερες πληροφορίες για την Διαδρομή  Φύσης και Πολιτισμού Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ» εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τον DMO της Διαδρομής εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόταση του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ για την υλοποίηση της Διαδρομής εδώ  

Δείτε επίσης