Πάρος: Συζήτηση για τη διαχείριση αποβλήτων και τις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας από τον κλάδο του τουρισμού

απο Cyclades Open

Ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), σας καλεί  την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου στις 11:00, στο Δημαρχείο Πάρου σε μια συζήτηση σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και τις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας από τον κλάδο του τουρισμού στο νησί της Πάρου.

Πληροφορίες για το έργο:

Ο Δήμος Πάρου, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο LIFE-IP CEI-Greece «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» που συντονίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους. Στο πλαίσιο του έργου, η Πάρος έχει επιλεχθεί ως ένα από τα 5 πιλοτικά νησιά τα οποία θα αποτελέσουν πρότυπο για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Στόχο του έργου για το νησί της Πάρου αποτελεί η ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων εφαρμόζοντας τη νέα νομοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στοχεύοντας στην αποδοτική διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων που παράγονται από τον κλάδο του τουρισμού.

Στη συνάντηση αυτή, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για τις επικείμενες δράσεις του έργου, να ενημερώσετε την ομάδα του έργου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος του τουρισμού και για τις υφιστάμενες πρακτικές που εφαρμόζονται σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων αλλά και να διατυπώσετε τις προτάσεις σας με τις δυνατότητες εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στο νησί της Πάρου.

Η συμμετοχή σας στη συζήτηση θεωρούμε ότι θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανταλλαγή χρήσιμων σκέψεων και απόψεων για την ανάπτυξη και εφαρμογή του έργου.

Σε ποιους απευθύνεται: Στους επιχειρηματίες του τουρισμού, εστίασης και τροφοδοσίας και φυσικά σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τη δράση της Κυκλικής Οικονομίας.

Δείτε επίσης