Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου: Η διαδικασία έκδοσης, τα δικαιολογητικά και οι προδιαγραφές που απαιτούνται

απο Cyclades Open
Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου: Η διαδικασία έκδοσης, τα δικαιολογητικά και οι προδιαγραφές που απαιτούνται

Τις προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων τυροκομείων, τη μορφή και τον τύπο του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου (Σ.Ε.ΤΥ.), τη διάρκεια ισχύος του, τις ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα περιλαμβάνει νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείο Τουρισμού. 

Το Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου (Σ.Ε.ΤΥ.) εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Το Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου και η σχετική βεβαίωση ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Για την έκδοση του Σήματος απαιτείται, μεταξύ άλλων, η κατάθεση παραβόλου ύψους 300 ευρώ για τα τυροκομεία και 150 ευρώ για τις μικρές τυροκομικές επιχειρήσεις και τα τυροκομεία ιδιοπαραγωγής.

Τα δικαιολογητικά και όλες οι πληροφορίες για το Σήμα Επισκέψιμου Τυροκομείου στην Υπουργική Απόφαση:

Πηγή: ellinikigeorgia.gr

Δείτε επίσης