«Η Σύρος που αξίζουμε»: Προτάσεις στη διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Τουρισμό

απο Cyclades Open

Στο άκρως ανταγωνιστικό τουριστικό περιβάλλον των ημερών μας, η Διαχείριση και Προβολή Προορισμών (Destination Management/Marketing) μέσα από τη δημιουργία εξειδικευμένου Φορέα αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια κάθε τουριστικού τόπου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους πόρους και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που οδηγούν μεταξύ άλλων στην διατήρηση/ενίσχυση και διαφοροποίηση της επισκεψιμότητας, την αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, τη βελτίωση της απασχόλησης, την άμβλυνση της εποχικότητας, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, κλπ, βελτιώνοντας τους δείκτες του τοπικού οικονομικού κυκλώματος και την ποιότητα διαβίωσης των μόνιμων κατοίκων.

  • Πρότασή μας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας σύστασης νέας εταιρείας ΝΠΙΔ στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο των ανωνύμων εταιριών των ΟΤΑ (αρ.265 του Ν.3463/2006) και των οικείων διατάξεων για τις ΑΕ του κ.ν. 2190/1920. Η νέα δομή προτείνεται να χρηματοδοτηθεί για πέντε συναπτά έτη προκειμένου να καταστεί βιώσιμη και να μην κινδυνεύσει βάσει του αρ.265 παρ.8 του Ν.3463/2006, όπως και να αξιοποιηθει η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (όπως προβλέπεται και στο άρθρο 52 του Ν.4403/2016). Σαφώς, για τη σύσταση νέας επιχείρησης του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΝΠΙΔ) απαιτείται πολιτική βούληση και νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Τουρισμού. Τα πλεονεκτήματα θα είναι απολύτως ορατά σε βάθος χρόνου, καθώς μέσω του νέου ΝΠΙΔ  ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης θα καταστεί πιο ευέλικτος όσον αφορά τις προσλήψεις, τη χρηματοδότηση, την ευελιξία ως προς το δημόσιο λογιστικό και τις διάφορες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θεωρούμε, επίσης, επιβεβλημένη την επαναλειτουργία της Ένωσης Ξενοδόχων στο νησί.
  • Εκφράζουμε κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα λειτουργήσει το «Μνημόνιο Συνεννόησης και Συνεργασίας» που προτείνεται από την εταιρεία μεταξύ του Δήμου, των Φορέων και των Ιδιωτών προς όφελος του τόπου. Αν διατηρηθεί η Τουριστική Επιτροπή και οι λειτουργίες της εντός «σκληρού» πυρήνα του Δήμου, θα αντιμετωπίσουμε τις γνωστές καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών  με αποτέλεσμα να μην τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα μέχρι το 2025 -όπως προβλέπεται- και την πιθανή απαξίωση άλλης μιας σοβαρής και συντεταγμένης προσπάθειας που ξεκινά.
  • Στην ανάπτυξη του σχεδίου θα επιθυμούσαμε να υπάρχουν περισσότερες δράσεις και προτάσεις για την προσέλκυση ξένων τουριστών, εκτός εγχώριας αγοράς. Παραδοσιακά, η Σύρος προσελκύει – κυρίως – Έλληνες επισκέπτες μιας και η τουριστική προβολή επικεντρώνεται στον εσωτερικό τουρισμό, ωστόσο, θεωρείται επιβεβλημένο το άνοιγα στις εξωτερικές αγορές με στοχευμένες ενέργειες  που θα τονώσουν την επισκεψιμότητα αλλοδαπών επισκεπτών. Μια καλή πρακτική ως παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η είσοδος του νησιού ως προορισμού σε οργανωμένα πακέτα island hopping.
  • Χρονικά, το πακέτο για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πιστεύουμε πως πρέπει να τοποθετηθεί στις άμεσες προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Θεωρούμε επιβεβλημένο να εστιάσουμε εξ αρχής στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνιστικές αγορές, αναδεικνύοντάς τα με εμφατικό τρόπο.
  • Ο προσβάσιμος τουρισμός ή τουρισμός για ΑμεΑ αποτελεί έναν από τους ανερχόμενους πυλώνες ανάπτυξης των νησιών μας, ιδιαίτερα της Σύρου, και σε μεγάλο βαθμό έχει δοθεί έμφαση στην προσβασιμότητα και στη με σεβασμό προσέλκυση των ατόμων με αναπηρία. Για αυτό θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω  δράσεις στον τομέα αυτό, παροτρύνοντας τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων για δημιουργία περισσότερων προσβάσιμων δωματίων ΑμεΑ και διαμόρφωση όλων των απαραίτητων συνθηκών που θα καταστήσουν το νησί ακόμη πιο φιλικό προορισμό για τη συγκεκριμένη κατηγορία επισκεπτών.
  • Απαιτούνται ενισχυτικές δράσεις και στόχευση στην άνοδο των δεικτών του θαλάσσιου τουρισμού με σκάφη (ιστιοπλοϊκά, τουριστικά και σκάφη αναψυχής). Τόσο η κατάλληλη προβολή του νησιού και η βελτίωση των υποδομών κυρίως σε Φοίνικα και Ερμούπολη, θα συμβάλουν στην αύξηση του θαλάσσιου τουρισμού ο οποίος μπορεί να αξιοποιηθεί σε υψηλά μεγέθη για τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο.
  • Ο μαθητικός τουρισμός μέχρι το 2019, στην προ-covid19 εποχή γνώρισε μεγάλη άνθηση. Η περαιτέρω αύξηση του μαθητικού τουρισμού και των σχολικών εκδρομών  θα πρέπει να αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους της τουριστικής πολιτικής του Δήμου, εκμεταλλευόμενη το πλεονέκτημα που διαθέτει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων στην προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Δευτερευόντως, στην «ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» και στις σελίδες 38-39 υπάρχουν αρκετά λάθη στην ομαδοποίηση αξιοθέατων & σημείων ενδιαφέροντος στη Σύρο ή/και παραλήψεις οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν και να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις. 

Τέλος, αναφορικά με το λογότυπο το οποίο προτείνει η εταιρία και είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιεί η Σύρος τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται σύγχυση με άλλους φορείς όπως π.χ. ο ναυτικός όμιλος ή η ένωση τουριστικών καταλυμάτων. Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι το λογότυπο του Δήμου θα είναι «κορωνίδα και επιστέγασμα» όλων αυτών. Το νησί έχει πορευθεί τα τελευταία χρόνια με ένα διαφορετικό λογότυπο το οποίο έχει πληρωθεί, προβληθεί, αποτυπωθεί, εφαρμοστεί σε αρκετές δράσεις του Δήμου και πιθανώς δεν έχει εμπεδωθεί κατάλληλα. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η εικαστική συμπλήρωση του υφιστάμενου λογότυπου και όχι η πλήρης κατάργησή του.

Ο τουρισμός είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και την αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις, καλόπιστες παρεμβάσεις και με στόχο την τουριστική ανάπτυξη της Σύρου και την ανάδειξη του νησιού μας ως ένας από τους πλέον ελκυστικούς και ποιοτικούς προορισμούς για τους επισκέπτες.

Δείτε επίσης