Σύρος: Το Νηπιαγωγείο Βάρης συμμετέχει στο ERASMUS+ για την κλιματική αλλαγή

απο Cyclades Open

Το Νηπιαγωγείο Βάρης συμμετέχει ως εταιρικό σχολείο, στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, με θέμα “Children in action against climate change. Let children open tο the world”.

Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί το 2023.

Τα μέλη της  διακρατικής  αυτής συνεργασίας είναι ένα  σχολείο της Πολωνίας   (συντονιστής του προγράμματος), της Σερβίας, της Ισπανίας,  της Τουρκίας και το Νηπιαγωγείο Βάρης-Σύρου.

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών μας.

– Η επικοινωνία  με τους συναδέλφους των εταιρικών σχολείων καθώς επίσης και μέσω της Πλατφόρμας E-TWINNING με στόχο την  ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και εργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης , πάντα μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού μας προγράμματος. Λέξεις κλειδιά στη μεθοδολογία του σχεδίου αποτελούν τα: Νοιάζομαι και Ρωτώ, Συλλέγω, Οπτικοποιώ, Δημιουργώ, Δρω.

– Η κατανόηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με την ατζέντα του 2030 και ειδικά των στόχων:  6 Καθαρό Νερό, 11 Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες και 13 Δράση για το κλίμα.

– Η μεταφορά και διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του έργου στην ευρύτερη κοινότητα γονείς, σχολική αλλά και τοπική κοινότητα.

– Το έργο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους  μαθητές μας να διαμορφώσουν από τη νηπιακή ηλικία, οικολογική ευαισθησία και συνείδηση, να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής με κύριο γνώμονα την προστασία και τον σεβασμό στο περιβάλλον με ευθύνη απέναντι στον εαυτό μας αλλά και απέναντι στον άλλον.

– Τέλος, να νοιώσουν Ευρωπαίοι πολίτες και να προετοιμαστούν για το μονοπάτι εκείνο που θα οδηγήσει  σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό, και ευημερούντα και σε ένα υγιή πλανήτη.

Στα πλαίσια αυτής της διακρατικής συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη (Staff Τraining Event), εκπροσώπων των εταιρικών σχολείων στο Νηπιαγωγείο Βάρης και στη Σύρο από τις 6 Ιουνίου έως τις 9 Ιουνίου 2022.

Το Νηπιαγωγείο Βάρης ως ίδρυμα που φιλοξενεί, έχει φροντίσει και έχει σχεδιάσει  ένα πρόγραμμα , που έχει στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του Νηπιαγωγείου μας, ακόμα να έρθουν σε επαφή με το Ελληνικό Σχολείο και ειδικότερα με το Νηπιαγωγείο και τέλος να γίνουν δράσεις από κοινού στα εργαστήρια που θα διοργανωθούν τις ημέρες αυτές της επίσκεψης.

Επίσης  να περιηγηθούν σε σημαντικά σημεία του νησιού μας, πολιτιστικού αλλά και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα θα γίνουν παρουσιάσεις των μέχρι τώρα δράσεων των εταιρικών σχολείων σε σχέση με το πρόγραμμα,  ανταλλαγή απόψεων και μεθόδων, θα γνωρίσουν  περισσότερο τη Σύρο, το περιβάλλον της, την ιστορία της και  τον πολιτισμό της.

Τέλος, θα γίνει αξιολόγηση  της πορείας του σχεδίου και προγραμματισμός για τα επόμενα στάδια.

Δείτε επίσης