Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

απο Cyclades Open
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

Τακτική συνεδρίαση αναμένεται να πραγματοποιήσει η Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) και σε τηλεδιάσκεψη, στις 26-04-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα .

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

  • Προτάσεις οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης της πόλης Νάξου.
  • Προτάσεις για την ορθή χρήση και λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων .
  • Διαφύλαξη της καθαριότητας των παραλιών από τους επαγγελματίες και ευπρεπισμό των επιχειρήσεων.

Δείτε επίσης