Θηρασιά: Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αναβάθμιση των Εγκαταστάσεων Αφαλάτωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

απο Cyclades Open

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πέτυχε την ένταξη ενός ακόμη έργου της και την εξασφάλιση πηγή χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος «Διαχείριση υδάτων» (“Water Management” – GR-Environment), του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 – 2021 (ΧΜ ΕΟΧ) για το έργο με τίτλο «Εξελιγμένα Ενεργειακά Συστήματα για τη Βιώσιμη Διαχείριση Νερού και Μονάδων Αφαλάτωσης σε Απομονωμένες Νησιωτικές Κοινότητες – ΕΞΙΣΩΣΗ ΝΗΣΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.045,41 €. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που εκπονείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το University of Stavanger (Νορβηγία) .

Το συνολικό έργο αναμένεται να εκσυγχρονίσει τεχνικά αλλά και ενεργειακά τις εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης της Επιχείρησης στο νησί της Θηρασίας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση τους.

Δείτε επίσης