Το ΦΕΚ της ΚΥΑ που εξειδικεύει όρους και περιορισμούς στην παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, τεχνικών προδιαγραφών και συμβάσεων

απο Cyclades Open

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2419/Β/22-4-2024) η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 57878 ΕΞ 2024 με την οποία γίνεται η εξειδίκευση:

  • Των γενικών όρων και περιορισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού, καθώς και όρων με σκοπό τη διασφάλιση της κοινοχρησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος,
  • Των τεχνικών προδιαγραφών των κινητών στοιχείων που τοποθετούνται στον αιγιαλό και την παραλία προς εξυπηρέτηση του κοινού και ορισμός προτύπων συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Διαβάστε αναλυτικά:

Δείτε επίσης