Τουρισμός: H Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών εγκαινιάζει δράσεις για το κλίμα

απο Cyclades Open

Το σχέδιο δράσης της για το κλίμα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), το οποίο  δεσμεύεται να μειώσει στο μισό τις εκπομπές που παράγονται από τις δραστηριότητες της ETC έως το 2030, καθώς και να υποστηρίξει τη δέσμευση για δράση για το κλίμα μεταξύ των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού (ΕΟΤ) μελών της Επιτροπής και να δείξει τον δρόμο στους ενδιαφερόμενους φορείς του τουρισμού στην Ευρώπη.

Ως υπογράφων τη Διακήρυξη της Γλασκώβης για την κλιματική δράση στον τουρισμό, η ETC κατανοεί ότι η σχέση μεταξύ τουρισμού και κλιματικής αλλαγής είναι αδιαμφισβήτητη. Η τουριστική βιομηχανία έχει τόσο την ευθύνη όσο και την ευκαιρία να προστατεύσει τους πόρους από τους οποίους εξαρτάται, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού περιβάλλοντος, της άγριας ζωής και της πολιτιστικής κληρονομιάς που αναδεικνύουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Το Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση #105 της ETC στο Ταλίν, που φιλοξενήθηκε από την Visit Estonia. Φέτος, το Ταλίν κατέχει τον τίτλο της Πράσινης Πρωτεύουσας της Ευρώπης, χάρη στη δέσμευσή του για τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη διακυβέρνηση και την κλιματική και πράσινη καινοτομία.

Προχωρώντας προς το Net Zero

Σε λειτουργικό επίπεδο, η ETC θα επικεντρωθεί στη μείωση του αποτυπώματος που προκαλούν οι λειτουργικές της δραστηριότητες, στοχεύοντας στις εστίες εκπομπών: επαγγελματικά ταξίδια, εκδηλώσεις και ταξίδια FAM και επιρροής. Στόχος του οργανισμού είναι να φτάσει στο Net Zero πριν από το 2050.

Μέσω του σχεδίου δράσης για το κλίμα, η ETC στοχεύει επίσης να αξιοποιήσει τον ρόλο της ως οργανισμός-ομπρέλα για τους NTOs στην Ευρώπη. Η ETC θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει τα εθνικά μέλη της να δεσμευτούν για μια πράσινη μετάβαση, δημιουργώντας ευκαιρίες για συλλογική δράση στην Ευρώπη και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη όσον αφορά τη μετάβαση στο Net Zero.

Μερικές βασικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για το κλίμα είναι οι εξής:

– Ετήσια μείωση των εκπομπών κατά 7% για την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου για το 2030.
– Σύσταση ομάδας εργασίας για τη δράση για το κλίμα εντός του οργανισμού.
– Ανάπτυξη σχεδίου για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μελών του ETC όσον αφορά τη δράση για το κλίμα.
– Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για τα μέλη του ETC με σκοπό την ανταλλαγή παραδειγμάτων βέλτιστης πρακτικής, περιπτωσιολογικών μελετών και εργαλείων για τη δράση για το κλίμα.

Πρωτοπόρος στη δράση για το κλίμα στον τομέα του τουρισμού

Λόγω της μοναδικής της θέσης στο σταυροδρόμι μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών τουριστικών οργανισμών, η ETC έχει μια μοναδική ευκαιρία να προωθήσει το ταξίδι προς το Net Zero για την τουριστική βιομηχανία στην Ευρώπη. Το σχέδιο δράσης για το κλίμα περιγράφει τη δέσμευση της ETC να δώσει το παράδειγμα και να ευαισθητοποιήσει τον κλάδο σε θέματα κλιματικής προστασίας. Στόχος του οργανισμού είναι να προωθήσει τον επείγοντα χαρακτήρα της πράσινης μετάβασης στον τουρισμό, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των τουριστικών φορέων και να επιταχύνει τις δράσεις για το κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το σχέδιο δράσης της ETC για το κλίμα αναπτύχθηκε με την υποστήριξη του Travel Foundation, ενός κορυφαίου διεθνούς οργανισμού βιώσιμου τουρισμού.

Πηγή: money-tourism.gr

Δείτε επίσης