Τρίτη 21 Μαρτίου: Ημέρα δράσης για την κοινωνική εργασία και 24η απεργία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος

απο Cyclades Open

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), που αποτελεί ΝΠΔΔ, αφιερώνει την φετινή ημέρα στον αγώνα που οι Κοινωνικοί λειτουργοί της χώρας δίνουν καθημερινά για να στηρίξουν κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο ή ανάγκη.

Ταυτόχρονα, την αναδεικνύει σε ημέρα καταγγελίας και αγώνα εναντίον της  δραματικής υποστελέχωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλους τους τομείς  του Κράτους – Πρόνοιας και Υγείας αλλά και διεκδίκησης μόνιμων προσλήψεων  Κοινωνικών Λειτουργών  ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους πιο ευάλωτους.

Στα πλαίσια αυτά καλεί όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς στην Αποχή από την άσκηση των καθηκόντων τους και την συμμετοχή τους στην 24ώρη Απεργία που έχει προκηρύξει. Η απεργία καλύπτεται απο την ΑΔΕΔΥ, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, τον Σύλλογο εργαζομένων ΟΚΑΝΑ, το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, κλπ.

21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας

Οι Κοινωνικοί λειτουργοί από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο το Μάρτιο διοργανώνουν εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα της Κοινωνικής Εργασίας που έχει καθιερωθεί  ως Ημέρα Δράσης για την προβολή του σημαντικού ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών και της Κοινωνικής Εργασίας στην προάσπιση των αρχών της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Ισότητας  και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος αποφάσισε τη φετινή Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία να την αναδείξει σε ημέρα καταγγελίας και αγώνα εναντίον της  δραματικής υποστελέχωσης των Κοινωνικών Υπηρεσιών σε όλους τους τομείς  του Κράτους – Πρόνοιας και Υγείας αλλά και διεκδίκησης μόνιμων προσλήψεων  Κοινωνικών Λειτουργών  ώστε να είναι δυνατή η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους πιο ευάλωτους.

Σε αρκετές δομές παιδικής προστασίας ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών ξεκινάει από 60 παιδιά και μερικές φορές ξεπερνάει τον αριθμό των 100 παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό ενώ στις δομές ανοικτής προστασίας ξεπερνάει τον αριθμό των 400 παιδιών ανά Κοινωνικό Λειτουργό, καταγράφοντας μία από τις υψηλότερες αναλογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπερβαίνοντας κατά πολύ τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με συνέπεια να καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην κατάργηση της ιδρυματικής προστασίας και την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας.

Στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ, που αποτελούν τις κατεξοχήν υπηρεσίες παροχής πρωτοβάθμιας και επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, συνεχώς, άμεσα ή έμμεσα μεταβιβάζονται στους Κοινωνικούς Λειτουργούς νέες αρμοδιότητες, συχνά αλλότρια καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα καλούνται να καλύψουν ανάγκες πολιτών σε αναλογία ενός κοινωνικού λειτουργού ανά 60.000 κατοίκους ή/και περισσότερους ή ανά 400 ή/και περισσότερους ωφελούμενους .

Στην εκπαίδευση αντί να λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία διεπιστημονικά στελεχωμένη σε κάθε σχολική μονάδα, 1 Κοινωνικός Λειτουργός προσωρινής απασχόλησης τοποθετείται σε 5 σχολικές μονάδες, αντιστοιχώντας κατά ελάχιστο σε 700 μαθητές.

Στα καταστήματα κράτησης η αναλογία κοινωνικών λειτουργών προς εξυπηρετούμενους κρατούμενους κυμαίνεται από 1:500 έως 1:250.

Πολλές από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι υποστελεχωμένες ή επί μακρόν ακάλυπτες. Οι δε προβλεπόμενες με τον Νόμο 2447/1996  Κοινωνικές υπηρεσίες των Πρωτοδικείων της χώρας παραμένουν μέχρι σήμερα σχέδια επί χάρτου.

Στα νοσοκομεία η μέση αναλογία κοινωνικών λειτουργών ανά κλίνες πλησιάζει το 1:100 ενώ υπάρχουν Νοσοκομεία του ΕΣΥ με ένα κοινωνικό λειτουργό για 300 ασθενείς ή κανένα κοινωνικό λειτουργό. Ακόμα χειρότερη, αποτυπώνεται η κατάσταση στα Κέντρα Υγείας, περισσότερα από τα οποία δεν διαθέτουν ούτε έναν.

Σε πολλές δομές προστασίας των αιτούντων άσυλο 1 Κοινωνικός Λειτουργός αντιστοιχεί σε 400 και παραπάνω φιλοξενούμενους

Στον ιδιωτικό τομέα  είναι αρκετά συχνή η καταστρατήγηση των επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων των Κοινωνικών Λειτουργών.

Σε όλους τους τομείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας καταγράφονται από τις υψηλότερες αναλογίες ωφελούμενων ανά Κοινωνικό Λειτουργό. Τα δεδομένα υπερβαίνουν παντού, κατά πολύ τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα  διεθνώς αποδεκτά πρότυπα με δραματικές συνέπειες στην αποτελεσματικότητα του Κράτους  Πρόνοιας. Τα μέλη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που χρειάζονται και αξίζουν.

Η Πολιτεία γνωρίζει το πρόβλημα της ακραίας υποστελέχωσης και ταυτόχρονα, όπως αποδεικνύεται από τις ταχύτατες διαδικασίες με τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης θέσεων στην πανεπιστημιακή και τη δημοτική αστυνομία,  γνωρίζει και έχει τον τρόπο να το αντιμετωπίσει.

Αντί της επίλυσης του προβλήματος, η Πολιτεία επιλέγει συνειδητά, κάθε φορά που οι δραματικές συνέπειες της υποστελέχωσης έρχονται στη δημοσιότητα με τη μορφή συνταρακτικών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, ακραίας θυματοποίησης γυναικών και παραμέλησης – κακοποίησης ανηλίκων, αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις Κοινωνικών Λειτουργών να τους ενοχοποιεί δίνοντας τους το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου.

Καλούμε τους συνάδελφους μας Κοινωνικούς Λειτουργούς τη φετινή Ημέρα Δράσης για την Κοινωνική Εργασία την Τρίτη 21 Μαρτίου να συμμετέχουν μαζικά:

•          Στην Αποχή από την άσκηση των καθηκόντων τους που αποφάσισε ο ΣΚΛΕ για τα μέλη του  και την 24ώρη Απεργία Κοινωνικών Λειτουργών που έχουν ανακοινώσει Ομοσπονδίες και Σωματεία.

•          Στις συναντήσεις διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στην Αθήνα στις 11:00 π.μ.  και σε άλλες πόλεις όπως έχει ανακοινωθεί από τα ΠΤ του ΣΚΛΕ, μαζί με πολίτες διεκδικώντας μαζί τους αποτελεσματικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.  

Ζητάμε από την επίσημη Πολιτεία με επείγουσες διαδικασίες να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμων Κοινωνικών Λειτουργών και τη μονιμοποίηση των Συμβασιούχων των Κέντρων Κοινότητας και των Δομών Καταπολέμησης της Φτώχειας, των συμβασιούχων στον ΕΟΔΥ και όλων των συμβασιούχων που καλύπτουν κενά σε όλο το σύστημα κοινωνικής φροντίδας.

📸Count Chris/Unsplash

Δείτε επίσης