Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Ανακοίνωση για τις εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σχολικής περιόδου 2022-2023

απο Cyclades Open

Ανακοίνωση – πρόσκληση προς τους κατόχους voucher για τις εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς σχολικής περιόδου 2022-2023 απέστειλε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων καλεί τις/τους ωφελούμενες/ους – κατόχους voucher κατηγορίας θέσεως Α2, όπως καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου τα κάτωθι έγγραφα:

  1. Την εκτυπωμένη ατομική σελίδα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ με τίτλο: «οριστικά αποτελέσματα».
  2. Το εκτυπωμένο voucher.

Η κατάθεση γίνεται απαραίτητα με την επίδειξη ταυτότητας ή κάθε άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, καθώς απαιτείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας της/του ωφελούμενης/ου. Η εξουσιοδότηση προς άλλο άτομο για την κατάθεση του voucher εκτός από την ίδια/ο την ωφελούμενη/ο δεν είναι αποδεκτή.

Η κατάθεση των ανωτέρω γίνεται εντός προθεσμίας, από την Τετάρτη 31/08/2022 έως και την  Πέμπτη 01/09/2022 και ώρες 08.00-15.00.

Voucher που κατατίθεται μετά τη λήξη της ορισθείσας ημερομηνίας και ώρας, θεωρείται εκπρόθεσμο και δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στον Πίνακα Επιλογής νηπίων με voucher.

Οδηγίες επί της διαδικασίας:

Με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ (30/08/22) μπαίνετε με τους προσωπικούς σας κωδικούς  taxisnet στην ηλεκτρονική της πλατφόρμα στη σελίδα με τίτλο: «οριστικά αποτελέσματα». Τυπώνετε τη συγκεκριμένη σελίδα στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά σας στοιχεία και τα μόρια που συγκεντρώσατε. Στη συνέχεια το σύστημα σάς επιτρέπει να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το voucher σε μορφή pdf και να το τυπώσετε επίσης.

Επάνω στο voucher γράφετε ευκρινώς με στυλό τον Παιδικό Σταθμό της επιλογής σας και οπωσδήποτε ένα  τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό).

Η Επιτροπή Επιλογής Νηπίων θα καταχωρίσει τα εμπρόθεσμα vouchers των ωφελούμενων ανά Σταθμό με βάση τα μόρια της ΕΕΤΑΑ, μέχρι του ανώτατου αριθμού προσφερόμενων θέσεων που έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και οι ωφελούμενοι/ες θα ενημερωθούν τηλεφωνικά για τις απαραίτητες διαδικασίες (υπογραφή συμβάσεων, κλπ).

Οι οριστικοί πίνακες (επιλογής ΤΡΟΦΕΙΩΝ, επιλογής VOUCHER, κλπ), που θα περιλαμβάνουν συνολικά τις θέσεις με voucher και τις θέσεις με τροφεία,  θα αναρτηθούν μετά την Απόφαση έγκρισής τους από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 22853 60150.

📸Gautam Arora/Unsplash

Δείτε επίσης