Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αιτήσεων με τροφεία για τα νήπια στους δημ. παιδικούς σταθμούς

απο Cyclades Open

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων με ΤΡΟΦΕΙΑ που υποβλήθηκαν στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την εγγραφή/επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024, αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης και  Απορριφθεισών Αιτήσεων.

          Οι Πίνακες καταρτίστηκαν από την ειδική Επιτροπή Επιλογής Νηπίων, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμό  105/2023 ( ΑΔΑ: 649ΜΩΚΗ-ΙΥΘ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμό 90/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛΙΩΚΗ-Θ4Θ) απόφασή του.

Για όσους ενδιαφέρονται, οι Πίνακες έχουν αναρτηθεί στους Παιδικούς Σταθμούς, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (www.e-naxos.eu).

            Τυχόν ενστάσεις κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου από την Παρασκευή 11/08/2023 έως και την Τετάρτη 16/08/2023.

            Σας υπενθυμίζουμε ότι η κατάρτιση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής νηπίων θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Δείτε επίσης