Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Αγίου Πολυκάρπου

απο Cyclades Open
ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΑΞΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση Ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές ποσίμου νερού και αποχέτευσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων», απαιτείται η προσωρινή διακοπή υδροδότησης της περιοχής Αγίου Πολυκάρπου Χώρας Νάξου, η οποία βρίσκεται σε επίπεδο υψηλότερο από τη Δεξαμενή της περιοχής, την Τετάρτη 3/04/2024, από τις 09:00 έως τις 16:00, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εντός της εν λόγω δεξαμενής.  

Παρακαλούμε για την ενημέρωση και την κατανόηση των κατοίκων της περιοχής.

Δείτε επίσης