ΕΕ: Ισχυρή σύσταση για μάσκες και covid τεστ στους επιβάτες από Κίνα

απο Cyclades Open

Συνεδρίασε την Τετάρτη ο Μηχανισμός Αντιμετώπισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξήχθη προκειμένου να συζητηθεί η επιδημιολογική κατάσταση μετά την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στην Κίνα.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που έλαβαν τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρουσία των χωρών Σένγκεν, συναντήθηκαν στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πολιτικής αντιμετώπισης κρίσεων (IPCR), συμφώνησαν σε μια συντονισμένη προληπτική προσέγγιση υπό το πρίσμα των εξελίξεων του COVID-19 στην Κίνα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών από την Κίνα από τις 8 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τις γραμμές που παρατίθενται κατωτέρω.

Τα κράτη μέλη συμφωνούν να συστήσουν σε όλους τους επιβάτες των πτήσεων από και προς την Κίνα να φορούν ιατρική μάσκα ή FFP2/N95/KN95.

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να δώσουν συμβουλές στους εισερχόμενους και εξερχόμενους διεθνείς ταξιδιώτες που προέρχονται από ή έχουν προορισμό την Κίνα, καθώς και στο προσωπικό των αεροσκαφών και των αερολιμένων, σχετικά με την προσωπική υγιεινή και τα μέτρα υγείας που καλούνται να ακολουθήσουν.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται έντονα να εισαγάγουν, για όλους τους επιβάτες που αναχωρούν από την Κίνα προς τα κράτη μέλη, την απαίτηση για αρνητικό τεστ COVID-19 που λαμβάνεται το πολύ 48 ώρες πριν από την αναχώρηση από την Κίνα. Στην απόφαση δεν διευκρινίζεται αν το τεστ θα πρέπει να είναι μοριακό ή rapid.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται επίσης να ακολουθήσουν τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:

  • Τυχαίο έλεγχο των επιβατών που φθάνουν από την Κίνα κατά την άφιξή τους στα κράτη μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, και την αλληλουχία όλων των θετικών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση της επιτήρησης της επιδημιολογικής κατάστασης.
  • Δοκιμές και αλληλουχία των υγρών αποβλήτων από αεροδρόμια με διεθνείς πτήσεις και αεροσκάφη που φθάνουν από την Κίνα.
  • Συνέχιση της προώθησης της ανταλλαγής εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων των αναμνηστικών δόσεων, ιδίως μεταξύ των ευάλωτων ομάδων.
  • Το IPCR, με την υποστήριξη του ECDC και της ΕΥΕΔ, και λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του ΠΟΥ, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ και τις εξελίξεις στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου των δεδομένων που διαμοιράζονται, με σκοπό να διασφαλίσει τον συντονισμό από την ΕΕ οποιωνδήποτε μέτρων κριθούν αναγκαία.
  • Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αξιολογήσουν την κατάσταση και να επανεξετάσουν τα θεσπισθέντα μέτρα έως τα μέσα Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: NEWS247

📸Markus Winkler/Pixabay

Δείτε επίσης