Επιμελητήριο Κυκλάδων: Συμπληρώθηκαν τα τμήματα Τεχνικού Ασφαλείας α’ εξαμήνου 2024

Συνεχίζεται έως 30 Ιουνίου η υποβολή δικαιολογητικών για το β’ εξάμηνο 2024

απο Cyclades Open
επιμελητηριο κυκλαδων


Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των 8 τμημάτων Τεχνικού Ασφαλείας για το α’ εξάμηνο 2024 για 213 επιχειρήσεις.

Η διαδικασία για την υποβολή των επόμενων τμημάτων που θα πραγματοποιηθούν το β’ εξάμηνο συνεχίζεται έως τις 30 Ιουνίου 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη δυνατότητα να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του, εφόσον το επιθυμεί και αφού λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση.

Διαφορετικά είναι απαραίτητο να διαθέτει εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό.

Χρόνος υλοποίησης || Υποβολή αίτησης

Οι εργοδότες που επιθυμούν να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή τους καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το συντομότερο και έως 30 Ιουνίου, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα τμήματα του β’ εξαμήνου,βάσει των διαδικασιών που ορίζει το Υπουργείο Εργασίας (υποβολή τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή τους).

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά θα κληθούν να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που θα λάβουν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1.  αίτηση επιμόρφωσης συμπληρωμένη με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου,

2.  εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης (προσωποποιημένη πληροφόρηση επιχείρησης taxisnet),

3.  στοιχεία μητρώου φυσικού προσώπου σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης ή στοιχεία νομικού προσώπου σε περίπτωση άλλης νομικής μορφής (ΙΚΕ, ΟΕ/ΕΕ, ΑΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ κοκ),

4. πτυχίο/δίπλωμα/απολυτήριο λυκείου τεχνικής ειδικότητας (αφορά μόνο τη β’ κατηγορία).

Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω email στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Κατηγορίες και Κόστος Συμμετοχής

Τα σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας αφορούν όλους τους εργοδότες που απασχολούν προσωπικό και δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταποίησης και κατασκευών και παροχής υπηρεσιών και εμπορίου και πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία σύμφωνα με το ΦΕΚ 4187-10/9/2021.

Το κόστος συμμετοχής, ανάλογα με την κατηγορία επικινδυνότητας που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση καταβάλλεται με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής:

  • 70€ | Επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου που ανήκουν στη χαμηλή επικινδυνότητα, Γ’ κατηγορία (διάρκεια 10 ώρες σε 2 ημέρες).
  • 130€ | Επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης και κατασκευής που ανήκουν στη μεσαία επικινδυνότητα, Β’ κατηγορία (διάρκεια 35 ώρες σε 7 ημέρες).


Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κατάρτισης και τα γραφεία των νησιών.

Πληροφορίες: Τμήμα Kατάρτισης, τηλ. 22810 82346 (εσωτερικό 5) και γραφεία νησιών: ΑΝΔΡΟΣ 22820 51490 / ΤΗΝΟΣ 22830 22404 / ΜΥΚΟΝΟΣ 22890 23937 / ΠΑΡΟΣ 22840 23031 / ΝΑΞΟΣ 22850 22767 / ΜΗΛΟΣ 22870 23970 / ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22860 25788
www.e-kyklades.gr

Δείτε επίσης