Κατάργηση αιολικού σταθμού της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ στην Τήνο

Τρύφωνας Α. Κόλλιας, δικηγόρος

απο Cyclades Open
ΤΗΝΟΣ ΜΑΜΑΔΟΣ

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ είχε από το 2005 λάβει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 4.5 MW στο νησί της Τήνου στην θέση «ΜΑΜΑΔΟΣ».

Τον Ιούνιο του 2019 προχώρησε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση της 1 εκ των 5 ανεμογεννητριών του ανωτέρω ΑΣΠΗΕ. Την εν λόγω Απόφαση για αναγκαστική απαλλοτρίωση προσέβαλλε ο Δήμος Τήνου μέσω του Δικηγορικού Γραφείου «Τρύφωνα Κόλλια και Συνεργατών» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ασκώντας την προβλεπόμενη Αίτηση Ακύρωσης.

Παράλληλα και ενώ εκκρεμούσε στο ΣτΕ η εκδίκαση της ανωτέρω Αίτησης Ακύρωσης, η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ έλαβε τον Αύγουστο του 2021 και την Άδεια Εγκατάστασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εκκινήσει τις σχετικές εργασίες κατασκευής του σταθμού της. Ωστόσο, για την ακύρωση της εν λόγω Άδειας κατατέθηκαν τον Οκτώβριο του 2021 ενώπιον του ΣτΕ, Αιτήσεις Ακύρωσης αφενός από τον Δήμο Τήνου και αφετέρου από 50 κατοίκους του νησιού και ιδιοκτήτες γης της περιοχής εγκατάστασης.

Οι ανωτέρω συντονισμένες ενέργειες σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, σε συνδυασμό με την πρόδηλη βασιμότητα των προβληθέντων Λόγων Ακύρωσης, ανάγκασαν την  ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ να ζητήσει η ίδια την ανάκληση ΟΛΩΝ των ΑΔΕΙΩΝ της, τον Αύγουστο του 2022, εκδοθείσας σχετικά της υπ’ αριθ. Ε-33/2023 Απόφασης της ΡΑΕ, δια της οποίας πράγματι βεβαιώθηκε η απένταξη του εν λόγω ΑΣΠΗΕ από το «Ειδικό διασυνδετικό έργο Πολυπόταμος – Ν. Μάκρη και δίκτυο υψηλής τάσης Ν. Εύβοιας», όπερ είχε ως άμεση συνέπεια, δυνάμει του άρθρου 102 παρ. 2 του ν. 4951/2022, την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος όλων των αδειών και εγκρίσεων που είχαν από την δεκαετία ήδη του 2000 χορηγηθεί στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ για τον συγκεκριμένο σταθμό.

Εν ολίγοις, ένας ακόμα Αιολικός Σταθμός οριστικά και αμετάκλητα αποσύρεται από την Τήνο, το νησί με τους πλέον συντονισμένους και οργανωμένους αγώνες για την προστασία της ιδιοσυστασίας του έναντι της αλόγιστης εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ σε βάρος του μοναδικού κυκλαδίτικου τοπίου.

Τρύφωνας Α. Κόλλιας

Δείτε επίσης