Κύθνος: Ανάκληση Αντιδημάρχου

απο Cyclades Open

Ο δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης, με την απόφαση 1/2023, ανακάλεσε τον ορισμό του αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Φιλιππαίου, καθώς ο δεύτερος, σύμφωνα με την απόφαση, ασκούσε πλημμελώς τα καθήκοντά του, ενώ «έπειτα από την προφορική του δήλωση πρόθεσης παραίτησης από τη θέση του Αντιδημάρχου, ενώπιον του Προέδρου του Δ.Σ. και των υπολοίπων μελών της δημοτικής παράταξης», έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του δημάρχου.

Τις αρμοδιότητες του αντιδημάρχου, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας, θα ασκεί ο δήμαρχος.

Δείτε επίσης