Νάξος: Συνεδρίαση -με τηλεδιάσκεψη και πάλι- του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σήμερα στις 19:00

απο Cyclades Open

Σήμερα, 25 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη στις 19:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την προσθήκη προσωνυμίας στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου Νάξου σε «Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου – Ιωάννης Νικ. Βενιέρης».

2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

3. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

4. Αναμορφώσεις χρηματοδοτούμενων έργων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικ. έτους 2022.

5. Ορισμός μελών για την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

6. Έγκριση κατανομής πιστώσεων στις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (συμπληρωματική κατανομή έτους 2022) για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων- κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 58/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στον καθορισμό αντιμισθίας του Προέδρου της.

8. Έγκριση ή μη παραχώρησης αύλειων χώρων σχολικών μονάδων σε αθλητικούς συλλόγους για διεξαγωγή προπονήσεων καλαθοσφαίρισης.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τόπου της ειδικής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (άρθρο 217 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).

Δείτε επίσης