Τιμές ρεύματος: Τρία εργαλεία για συγκρίσεις στη διάθεση των καταναλωτών από την ΡΑΑΕΥ

απο Cyclades Open
Λογαριασμοί ρεύματος: Ξεχάστε έναντι και εκκαθαριστικούς, έτσι θα γίνονται οι μετρήσεις

Τρία εργαλεία σύγκρισης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχει θέσει στη διάθεση των καταναλωτών η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα τόσο για εξατομικευμένες συγκρίσεις (ανάλογα με το προφίλ της κατανάλωσης, το είδος της παροχής κλπ.) όσο και για συνολική εποπτεία των τιμολογίων που είναι διαθέσιμα στην αγορά.

Στα εργαλεία αυτά προστέθηκε πρόσφατα και η δυνατότητα σύγκρισης των τιμολογίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους δημόσια προσβάσιμους φορτιστές.

Τα εργαλεία σύγκρισης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου περιλαμβάνουν

-Το www.energycost.gr. Στην πλατφόρμα αυτή οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν όλα τα τιμολόγια Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου που είναι εμπορικά διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά, δηλώνοντας τα χαρακτηριστικά της παροχής (οικιακή, επαγγελματική, κοινόχρηστη, μονοφασική, τριφασική, τυχόν ένταξη σε Κοινωνικό Τιμολόγιο). Η εφαρμογή με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά κατατάσσει τα διαθέσιμα τιμολόγια ανάγοντας όλες τις χρεώσεις (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες σε μία μοναδικά τελική τιμή χρέωσης σε ευρώ ανά KWh.

Το πλεονέκτημα του εν λόγω εργαλείου είναι ότι περιλαμβάνει και τις χρεώσεις για δίκτυο, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας κλπ. ούτως ώστε ο καταναλωτής να βλέπει την πραγματική μηνιαία επιβάρυνση.

   Η ιστοσελίδα έχει επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά:

– Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πρόσθετες εκπτώσεις, παροχές, τρόπους χρέωσης και όρους συμβάσεων για κάθε συγκρινόμενο τιμολόγιο.

– Δυνατότητα σύγκρισης είτε μεμονωμένων τιμολογίων Ηλεκτρισμού ή Φυσικού Αερίου ή και Συνδυαστικών προϊόντων που περιέχουν και τις δύο παροχές σε μια προσφορά.

– Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να επιλέξουν από τη διαθέσιμη λίστα το τιμολόγιο που ήδη έχουν, ακόμα και αν αυτό δεν είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο, και να το συγκρίνουν με όποια άλλα εμπορικά διαθέσιμα τιμολόγια επιθυμούν.

Επιπλέον, για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας ειδικότερα, οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν κάθε μήνα την πλήρη λίστα με το σύνολο των τρεχόντων διαθέσιμων τιμολογίων όλων των Προμηθευτών και τις αντίστοιχες χρωματικές σημάνσεις στην ιστοσελίδα invoices.rae.gr της ΡΑΑΕΥ.

Στην ιστοσελίδα αυτή οι καταναλωτές μπορούν να δουν για κάθε μήνα ξεχωριστά από τον Ιανουάριο οπότε ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου πλαισίου, τις προσφορές των προμηθευτών για όλες τις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά, κυμαινόμενα, ειδικό «πράσινο» τιμολόγιο), τις εκπτώσεις που τυχόν προσφέρονται και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτές ισχύουν καθώς και την πάγια χρέωση. Οι τιμές ανανεώνονται κάθε μήνα με βάση τις ανακοινώσεις των προμηθευτών για τις αλλαγές στις χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο διατίθενται τριών ειδών τιμολόγια ως εξής:

* Σταθερά (επισημαίνονται με μπλε χρώμα) είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.

* Κυμαινόμενα (κίτρινο χρώμα), είναι τα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: i. με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και ii. με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων.

* Δυναμικά (πορτοκαλί), τα οποία αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές -ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας- με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.

* Και το ειδικό τιμολόγιο (πράσινο) που διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών μεταξύ παρόχων καθώς η τιμή χρέωσης ανακοινώνεται την 1η ημέρα κάθε μήνα, στις ιστοσελίδες των παρόχων και της Ρυθμιστικής Αρχής. Έτσι ο καταναλωτής, νοικοκυριό ή επιχείρηση, γνωρίζει, στις αρχές του μήνα, τί πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος, την τιμή χρέωσης του μήνα, και επιπλέον τις τιμές που προσφέρουν, όλοι οι υπόλοιποι πάροχοι.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένει η δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή χωρίς περιορισμούς ή “πέναλτυ” με εξαίρεση τις συμβάσεις σταθερού τιμολογίου ορισμένου χρόνου για τις οποίες ισχύει αποζημίωση του προμηθευτή σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης του καταναλωτή.

Η εφαρμογή chargingcost.gr

Εξάλλου, σε δοκιμαστική λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή chargingcost.gr που αφορά στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και περιλαμβάνει στοιχεία για τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης σε όλη τη χώρα, εφόσον (όπως προβλέπει η νομοθεσία) είναι διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής chargingcost.gr περιλαμβάνει φίλτρα αναζήτησης με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της φόρτισης, αναζήτηση με βάση γεωγραφικό προσδιορισμό, σύγκριση αποτελεσμάτων με την βασική τιμή χρέωσης euro/kWh φόρτισης, αποτύπωση στο χάρτη των σταθμών που καλύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος του καταναλωτή ώστε να αποφεύγεται η ανακατεύθυνση σε σημεία που δεν δύναται να χρησιμοποιήσει. Περιλαμβάνεται επίσης λειτουργία Διαδρομής (εκκίνηση-προορισμός με χαμηλότερες τιμές στα συμβατά σημεία φόρτισης)

Η πλήρης έκδοση της εφαρμογής θα τεθεί σε κανονική λειτουργία τον Ιούνιο και θα περιέχει πρόσθετες λειτουργικότητες όπως:

  •    Εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών με απλή καταχώρηση της μάρκας αυτοκινήτου
  • Σύγκριση Τιμών φόρτισης με βάση το σύνολο χρεώσεων και με ενσωμάτωση και των χρονικών, κλιμακωτών και πάγιων χρεώσεων.
  • Εξατομικευμένο χάρτη αναζήτησης
  • Υποστήριξη Διαδρομής με βέλτιστες συνολικές τιμές φόρτισης.

Σε περίπτωση που ένας καταναλωτής έχει πρόβλημα με τις χρεώσεις ενέργειας, τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις ή άλλο θέμα που αφορά στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και τον αντίστοιχο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, μπορεί να υποβάλει παράπονο μέσω της πλατφόρμας myrae.gr.

Το παράπονο προωθείται αυτόματα στον Προμηθευτή ή Διαχειριστή Δικτύου τον οποίο αφορά, ενώ το πληροφοριακό σύστημα παρέχει πληροφόρηση στη ΡΑΑΕΥ για την εξέλιξη του αιτήματος, η οποία διατηρεί τη δυνατότητα να παρεμβαίνει εάν κριθεί απαραίτητο.

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του παραπόνου και στην περίπτωση που ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος από την απάντηση που πήρε, έχει τη δυνατότητα (εφόσον είναι οικιακός καταναλωτής), να προσφύγει στον Ενεργειακό Διαμεσολαβητή που παρέχει υπηρεσίες Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών μέσω της πλατφόρμας ENOMOS.

Πηγή: AΠE-MΠΕ

Δείτε επίσης