Τήνος: Επισήμως στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

απο Cyclades Open
Τήνος: Επισήμως στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη

Στη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Τήνου ως νέου τακτικού μέλους στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Τήνου. Η απόφαση ήταν ομόφωνη αφού πρώτα είχε παρουσιάσει αναλυτικά στην εισήγησή του ο δήμαρχος Τήνου, τα οφέλη που θα προσέφερε στο νησί, η συγκεκριμένη συμμετοχή.

Π. Κροντηράς: “Προς όφελος της αυτοδιοίκησης και των δημοτών”

Ο δήμαρχος Τήνου, Παναγιώτης Κροντηράς, μίλησε στην “Κοινή Γνώμη” για τη συμμετοχή της Τήνου στο Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. και ποια είναι τα θετικά, που θα φέρει αυτή για το νησί του. Συγκεκριμένα, ανέφερε, ότι, “μέσα από την συνεργασία μας με το Δίκτυο Πόλεων Δ.Ε.Π.ΑΝ. ο Δήμος μας θα λαμβάνει υποστήριξη από την Τεχνική Υπηρεσία και την Υπηρεσία Δόμησης του Δικτύου, θα είναι διαρκώς ενημερωμένος για δυνατότητες και ευκαιρίες εργαλείων χρηματοδότησης, θα επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και υλοποίηση έργων και παράλληλα θα έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα βιώνοντας νέες εμπειρίες στον τρόπο διοίκησης προς όφελος της αυτοδιοίκησης και των δημοτών.”

“Ο Δήμος μας πρέπει να «τρέξει», ώστε να αποκτήσει προβάδισμα”

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφερόμενος στο θέμα της ημερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο στον δήμαρχο ο οποίος μεταξύ άλλων, είπε, ότι, “βρισκόμαστε σε μία περίοδο με ιδιαίτερη σημασία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού ήδη διανύουμε την προγραμματική περίοδο 2021 – 2027. Η αγωνία όλων των Αυτοδιοικητικών, ανεξαρτήτως των υπαρκτών πολιτικών διαφορών που υπάρχουν, είναι κοινή, τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για το θεσμό που υπηρετούμε. Βασικός μας στόχος παραμένει το πώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ένας από τους πρωταγωνιστές της Ανασυγκρότησης της χώρας. Για να μην χάσουμε την ευκαιρία ανάπτυξης εν όψη και της νέας προγραμματικής περιόδου, ότι έχουμε αντιμετωπίσει σε όλες τις προηγούμενες, θα πρέπει, αυτή τη φορά, να προετοιμαστούμε εγκαίρως. Ο Δήμος μας πρέπει να «τρέξει», ώστε να αποκτήσει προβάδισμα και να έχει ένα σαφές πλεονέκτημα στη διεκδίκηση των παρεμβάσεων που έχουμε ήδη δρομολογήσει, αλλά και να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο προς όφελος των συμπολιτών μας. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς, τους στόχους και το καταστατικό του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη, προτείνω να αξιοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις και να γίνει και ο Δήμος μας μέλος.”

Τα οφέλη της συμμετοχής στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων «Δ.Ε.Π.ΑΝ.»

Στη συνέχεια ο κ. Κροντηράς, ανέλυσε τους λόγους που θεωρεί ότι αυτή η συμμετοχή θα ωφελήσει την Τήνο, υποστηρίζοντας πως “τα οφέλη για τον Δήμο μας από τη συμμετοχή του στο Διαδημοτικό Δίκτυο Πόλεων «Δ.Ε.Π.ΑΝ.» στο οποίο είναι ήδη μέλη πάνω από 60 Δήμοι από όλη την Ελλάδα, θα είναι πολλά” και παρέθεσε τους παρακάτω λόγους:
1. Ο Δήμος λαμβάνει προσωπική καθοδήγηση για το πώς χτίζει την δική του Στρατηγική Ανάπτυξης.

2. Αποκτά την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του σε επιστημονικό προσωπικό για την υλοποίηση έργων και δράσεων.

3. Ανακαλύπτει νέες καλές πρακτικές και διευρύνει τις συνεργασίες του με άλλους Τοπικούς Φορείς ανταλλάσσοντας γνώσεις και εμπειρίες καθιερώνοντας έναν ισχυρό δεσμό με τα υπόλοιπα Μέλη του Δικτύου.

4. Είναι διαρκώς ενημερωμένος για προσκλήσεις που ανοίγουν καθώς και για άλλες ευκαιρίες εργαλείων χρηματοδότησης.

5. Αποκτά πρόσβαση σε καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία πληροφορικής και αξιοποιεί την χρήση των νέων τεχνολογιών.

6. Επιτυγχάνει σημαντικές οικονομίες κλίμακας όσον αφορά τη διαχείριση των πόρων και υλοποίηση έργων.

7. Επηρεάζει την πολιτική για την Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

8. Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή έργα βιώνοντας νέες εμπειρίες στον τρόπο διοίκησης.

9. Λαμβάνει μηνιαίες ηλεκτρονικές εκθέσεις με παραδείγματα καλών πρακτικών από όλη την Ευρώπη.

10. Προωθεί τις δράσεις και το έργο του Δήμου μέσα από το περιοδικό μας CON.AGAZINE, το website CCNEWS και το ετήσιο συνέδριο του Δικτύου CITY CONNECT FORUM”.

Οι υπηρεσίες που θα μπορεί να λαμβάνει ο Δήμος Τήνου, μετά τη συμμετοχή του στο δίκτυο, θα είναι:

Τεχνική υποστήριξη

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. παρέχει συμβουλευτική και τεχνική στήριξη σε φορείς υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της διοικητικής και διαχειριστικής τους ικανότητας, την ωρίμανση και υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε τομεακά και περιφερειακά προγράμματα, καθώς και τη διαχείριση αυτών ως και την ολοκλήρωσή τους. Ξεκινώντας από την υποστήριξη των υπηρεσιών στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την Ανάπτυξη του φορέα έως και την τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων και σε Συμπράξεις έργων & έργων Παραχώρησης.

Τεχνική Υπηρεσία

Αποτιμώντας την ισχύουσα κατάσταση στις τεχνικές υπηρεσίες, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου διαθέτουν επάρκεια τεχνικού προσωπικού, εντοπίστηκε ότι στερούνται συχνά των αναγκαίων, για την ανάληψη των αντίστοιχων υπηρεσιών, ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να αδυνατούν τόσο τυπικά όσο και κατ’ ουσία να ασκήσουν τις σχετικές αρμοδιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνική Υπηρεσία του Δικτύου, πέρα από την δυνατότητα στελέχωσης των τεχνικών υπηρεσιών με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, παρέχει υπηρεσίες Σύνταξης και Θεώρησης μελετών, Επίβλεψης και Παραλαβής έργων καθώς και Συντήρησης και Λειτουργίας έργων και εξοπλισμού.

Υλοποίηση πράξεων

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. αξιοποιώντας την Διαχειριστική του Επάρκεια και Ικανότητα, δύναται να παρέχει την υπηρεσία Υποκατάστασης Φορέα στο ρόλο του Δικαιούχου εφόσον αυτός στερείται διαχειριστικής επάρκειας, ώστε μέσω της οργανωτικής και στελεχιακής υποδομής του Δικτύου να μην απολέσει την ευκαιρία να εντάξει έργα του για χρηματοδότηση σε Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Επιπλέον το Δίκτυο Διεκδικεί από την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο προσκλήσεων, ως Δικαιούχος Πράξεων αυτοτελώς για την υλοποίηση, έργων ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικεί συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, για την υλοποίηση έργων εκτός πλαισίου ΕΣΠΑ, αυτόνομα ως Δικαιούχος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Προγραμμάτων αυτοτελώς, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ψηφιακές εφαρμογές

Με την αξιοποίηση δοκιμασμένων και αξιόπιστων τεχνολογιών, το Δίκτυο αναπτύσσει ψηφιακές εφαρμογές, σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των Φορέων, όσο και τις υποχρεώσεις τους προς τους πολίτες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής και επικοινωνιών. Επιλέγει να συμμετέχει ενεργά σε μια εξελισσόμενη πραγματικότητα και σε αυτό που ονομάζουμε εν γένει cloud, θέτοντας σε δεύτερο πλάνο το κομμάτι του hardware και αναδεικνύοντας την αξία του λογισμικού και των υπηρεσιών, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην προσφορά λύσεων λογισμικού ως υπηρεσία (Software as a Service – SaaS).

Υποστήριξη εσωτερικής οργάνωσης & λειτουργίας

Το Δ.Ε.Π.ΑΝ. υποστηρίζει τους φορείς σε εξειδικευμένα θέματα σχεδιασμού και αποτελεσματικής εφαρμογής διαδικασιών ενώ παράλληλα προτείνει πιθανές αναδιαρθρώσεις της οργανωτικής δομής του φορέα έπειτα από χαρτογράφηση του ανθρώπινου δυναμικού και εντοπισμού των επιχειρησιακών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει της υπηρεσίες στην εκπόνηση εξειδικευμένων τεχνοοικονομικών εκθέσεων, μελετών και ερευνών με στόχο τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας αλλά και προσθήκη υπεραξίας στις επιχειρησιακές πρακτικές του φορέα. Επιπλέον το Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχιζόμενη επιμόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού και εκπαιδεύει τα στελέχη των φορέων, μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια, ημερίδες, παραγωγή χρηστικών οδηγών και με την χρήση ενός σύγχρονου συστήματος τηλεκπαίδευσης (e-learning), επικεντρώνοντας στις τεχνικές γνώσεις και τη διάχυση τεχνογνωσίας.

Πηγή: Κοινή Γνώμη

Δείτε επίσης