Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πρωτοπορεί με νέο διεθνές ερευνητικό έργο: Μπορεί η Επιστήμη των Πολιτών να δώσει λύσεις για την Κλιματική Αλλαγή;

απο Cyclades Open

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη του διεθνούς ερευνητικού έργου COMPAIR, το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή μέσω της επιστήμης των πολιτών (Citizen Science). Το έργο COMPAIR αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα διεθνώς στο νέο πεδίο της επιστήμης των πολιτών, όπου ενεργοί πολίτες συμβάλλουν στη διακυβέρνηση μέσω χρήσης αισθητήρων, έξυπνων εργαλείων πληροφορικής και επιστημονικών ερευνητικών μεθόδων.


Στα πλαίσια του έργου, πολίτες από την Αθήνα, το Βερολίνο, τη Σόφια, τη Φιλιππούπολη και την περιφέρεια της Φλάνδρας, θα εγκαταστήσουν πρωτότυπους ψηφιακούς αισθητήρες που θα αναπτύξει το έργο για τη συλλογή τοπικών δεδομένων (θερμοκρασία, ποιότητα του αέρα, θόρυβος, κυκλοφοριακές συνθήκες, κ.α.) και θα υποστηριχθούν για τη δημιουργία μικρών επιστημονικών πειραμάτων για τη συνδιαμόρφωση πολιτικών αλλά και για την αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις.


Το έργο COMPAIR έχει διάρκεια τριών ετών και συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, και υλοποιείται από κοινοπραξία 15 οργανισμών από χώρες της Ευρώπης, με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι ο μοναδικός εταίρος από τον ακαδημαϊκό χώρο, συμβάλλοντας τόσο σε ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού και εφαρμογών πληροφορικής όσο και σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής.


Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης, καθηγητής ψηφιακής διακυβέρνησης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, δήλωσε: “Το έργο COMPAIR αποτελεί μια νέα προσπάθεια στο ιδιαίτερα καινοτομικό πεδίο της επιστήμης των πολιτών, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και συσκευών διαδικτύου των πραγμάτων. Ελπίζουμε να συμβάλλουμε θετικά στην εγκαθίδρυση αυτής της νέας προσέγγισης για τη δημιουργία πολιτικής και τη διακυβέρνηση, όπου οι πολίτες προσπαθούν να δώσουν λύση στα προβλήματα των κοινωνιών μας εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους αλλά και αλλάζοντας τη συμπεριφορά τους».

Δείτε επίσης