Λιμεναρχείο Νάξου: Απαγόρευση χρήσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής στα Κουφονήσια

απο Cyclades Open

Την απαγόρευση χρήσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μηχανοκίνητων και μη στην ευρύτερη περιοχή  Άνω και Κάτω Κουφονησίου αποφάσισε ο Λιμενάρχης Νάξου Αντιπλοίαρχος Αλέξης Αποστολόπουλος.

Ο Λιμενάρχης Νάξου έλαβε την παραπάνω απόφαση λόγω της ιδιαίτερης ιδιομορφίας του Άνω και Κάτω Κουφονησίου, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρής ακτογραμμής που υφίσταται αυξημένη κίνηση – διέλευση πλοίων και σκαφών που δραστηριοποιούνται στο νησί καθώς και σκαφών αναψυχής παντός τύπου.

Όπως αναφέρει στην απόφαση του ο Λιμενάρχης «σε περίπτωση χρήσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος, δεδομένου ότι στα εν λόγω μέσα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε μεγάλη κατά πλείστον απόσταση από την ακτογραμμή».

Επίσης ο κ. Αποστολόπουλος σημειώνει ότι «η χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής στα Κουφονήσια προσκρούει στις διατάξεις «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Χώρας».

Να σημειωθεί ότι, για τα παραπάνω η Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίου έχει λάβει ομόφωνη απόφαση ώστε οι παραλίες του νησιού να μην είναι οργανωμένες και να μην παραχωρούνται χώροι επί αυτών προς εκμετάλλευση ήτοι ενοικίαση ομπρελών-καθισμάτων και εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, προκειμένου παραμείνει αναλλοίωτος ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του νησιού.

Η απόφαση του Λιμενάρχη Νάξου Αλέξη Αποστολόπουλου

Ο Λιμενάρχης Νάξου αποφασίζει:

1. Την απαγόρευση χρήσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μηχανοκίνητων και μη στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Άνω και Κάτω Κουφονησίου για τους εξής λόγους:

α) Λόγω της ιδιαίτερης ιδιομορφίας της νήσου Άνω και Κάτω Κουφονησίου, σε συνδυασμό με την ύπαρξη μικρής ακτογραμμής υφίσταται αυξημένη κίνηση – διέλευση Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων, Ε/Γ-Τ/Ρ σκαφών που δραστηριοποιούνται στο νησί καθώς και σκαφών αναψυχής παντός τύπου. Σε περίπτωση χρήσης θαλασσίων μέσων αναψυχής αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος, δεδομένου ότι στα εν λόγω μέσα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε μεγάλη κατά πλείστον απόσταση από την ακτογραμμή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 20 (ΦΕΚ 6543 Β’/21-12-2022). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χρήση Κανό-Καγιάκ, όπου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (ΦΕΚ 6543 Β’/22) επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως πεντακόσια μέτρα από την ακτογραμμή.

β) Η χρήση θαλασσίων μέσων αναψυχής στην νήσο Κουφονησίου προσκρούει στις διατάξεις «Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Χώρας», λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/12683/674/18-03-1992 (ΦΕΚ 234 Β’/07-04-1992) Απόφαση σύμφωνα με την οποία η νησίδα του Κάτω Κουφονησίου έχει καθοριστεί Ζώνη Α, απολύτου προστασίας σε όλη της την έκταση, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν. 3028 (ΦΕΚ 153 Α’/28-06-2002).

γ) Σύμφωνα με την από 16-07-2017 απόφαση αριθ. 06/2017 και σε συνέχεια της από 06-02-2011 απόφασης αριθ.06/2011 αμφότερες Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίου υφίσταται ομόφωνη απόφαση ώστε οι παραλίες του νησιού να μην είναι οργανωμένες και να μην παραχωρούνται χώροι επί αυτών προς εκμετάλλευση ήτοι ενοικίαση ομπρελών-καθισμάτων και εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, προκειμένου παραμείνει αναλλοίωτος ο χαρακτήρας και η φυσιογνωμία του νησιού.

2. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας και ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές, πειθαρχικές ή (διαζ.) συντρέχουσες ευθύνες, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 296 του Γ.Κ.Λ. Νάξου (ΦΕΚ 393 Β΄/24-04-1978).

3. Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.

Δείτε επίσης