ΑΣΕΠ: Διαγωνισμός ΑΣΕΠ και διαδικασία προσλήψεων εν μέσω προεκλογικής περιόδου-Εξώδικη αναφορά από τους συμμετέχοντες

απο Cyclades Open

Το υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε νομοσχέδιο που προβλέπει την εξαίρεση της αναστολής προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο και αφορά, ανάμεσα σε άλλα, και τον  πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, που έλαβε χώρα το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Απριλίου, φέρει τον τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» και προβλέπει την εξαίρεση της αναστολής προσλήψεων.

Σύμφωνα με το οποίο: 

 «Από τους περιορισμούς του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, περί ρύθμισης προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, εξαιρούνται:

  • Οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (ΑΣΕΠ 75) σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.»

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό κατά τη διεξαγωγή του οποίου σημειώθηκαν πολλές παρατυπίες και άνιση μεταχείριση μεταξύ των διαγωνιζομένων. Οι συμμετέχοντες σε αυτό τον διαγωνισμό μαχόμαστε για την ακύρωση του και σκοπεύουμε να κινηθούμε νομικά.

Μετά  από τις επιστολές καταγγελίας που στείλαμε, το ΑΣΕΠ αφού παραδέχτηκε μόνο κάποιες από τις εν λόγω παρατυπίες, απάντησε με ανακρίβειες και ασάφειες. Έτσι, προχωρήσαμε σε εξώδικη αναφορά προς το  ΑΣΕΠ η οποία κοινοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Παρόλο που παραδέχτηκαν τα λάθη και η «λύση» που δόθηκε μεγάλωσε τις αδικίες που συντελέστηκαν κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αντί να ακυρωθεί ο διαγωνισμός επισπεύδεται η διαδικασία προσλήψεων με βάση αυτόν.

Η επιστολή:

Αξιότιμοι-ες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Αξιότιμοι-ες εκπρόσωποι των Ελληνικών Κομμάτων,

Με το παρόν, σας γνωστοποιούμε το πλήθος παρατυπιών που έλαβαν χώρα κατά τη διεξαγωγή του πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ το Σάββατο, 4 Μαρτίου 2023, στον οποίο συμμετείχαμε, με την ελπίδα και την προτροπή να πράξετε το καθήκον σας όπως ορίζει το Σύνταγμα και η ελληνική νομοθεσία.  


Οι εν λόγω παρατυπίες, οι οποίες διαπιστώθηκαν από μεγάλο αριθμό υποψηφίων, υποσκάπτουν το κύρος που διαγωνισμού και την αξιοπιστία του ΑΣΕΠ, καθώς προέκυψαν σοβαρά ζητήματα διαβλητότητας (πιθανής διαρροής θεμάτων εξέτασης) και άνισης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων.

Αρχικά στείλαμε επιστολές καταγγελίας τόσο στον ΑΣΕΠ όσο και στα ΜΜΕ, στις οποίες το ΑΣΕΠ, αφού παραδέχτηκε κάποιες από τις εν λόγω παρατυπίες, απάντησε με ανακρίβειες και ασάφειες. Έτσι προχωρήσαμε σε εξώδικη αναφορά προς το  ΑΣΕΠ η οποία κοινοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επισυνάπτεται προς ενημέρωση σας το κείμενο του εξωδίκου με την παράκληση όλων των συμμετεχόντων να τεθεί σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Επίσης, επισυνάπτουμε:
–  Σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου

–  Σχετικά έγγραφα των εξετάσεων

–  Τις ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ καθ’όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού μέχρι σήμερα. 

Εκφράζουμε τη βαθιά απογοήτευσή μας για την έλλειψη λογοδοσίας και την υπονόμευση της αξιοπιστίας του διαγωνισμού λόγω πράξεων και παραλείψεων των εμπλεκόμενων φορέων (ΑΣΕΠ, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Παιδείας) και ζητάμε την επανάληψη της διεξαγωγής του, σε συνθήκες αξιοκρατίας, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. 


Παρακαλούμε θερμά για τις άμεσες ενέργειές σας εν όψει της διαβούλευσης του Ν/Σ που λήγει στις 4 Απριλίου και «ξεπαγώνει» τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για τους συμμετέχοντες στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Με εκτίμηση,
Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ 

Links

  1. Εξώδικη δήλωση 2Γ 2023
  2. Δημοσιεύματα Τύπου [745]
  3. Ανακοινώσεις ΑΣΕΠ 2Γ 2022 [746]
  4. ΑΣΕΠ δεξιότητες 1 [747]
  5. ΑΣΕΠ δεξιότητες 2 [748]

Δείτε επίσης