Κλιματική κρίση -Έκθεση ΟΗΕ: Επιτακτική η δράση ΤΩΡΑ για τον πλανήτη

απο Cyclades Open

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν στην Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) του ΟΗΕ , σε πρόσφατη έκθεσή τους, υπογραμμίζουν ότι είναι επιτακτική ανάγκη η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την επιβίωση του πλανήτη. Υπάρχουν λύσεις και τρόποι προχωρήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή -οι λύσεις είναι στα χέρια μας και πρέπει να τις υιοθετήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση.

«Μια πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική δράση για το κλίμα σε παγκόσμια κλίμακα, δεν θα μειώσει μόνο τις απώλειες και τις ζημιές στη φύση και τους ανθρώπους, αλλά θα αποφέρει και άλλα οφέλη στον πλανήτη» δήλωσε ο Hoesung Lee, πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Η έκθεση της IPCC υπογραμμίζει ότι απαιτείται επειγόντως μια πιο δυναμική δράση και ότι, αν δράσουμε τώρα, μπορούμε ακόμη να εξασφαλίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για ολόκληρο τον πλανήτη.

Το 2018, η IPCC υπογράμμισε ότι ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C αποτελεί μια άνευ προηγουμένου πρόκληση. Πέντε χρόνια αργότερα, η πρόκληση αυτή έχει γίνει ακόμη πιο σημαντική, καθώς οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αντί να μειώνονται αυξάνονται. Ο ρυθμός και η κλίμακα της δράσης μας μέχρι σήμερα, καθώς και τα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί, δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εδώ κι έναν περίπου αιώνα, μέσα από την καύση ορυκτών καυσίμων, αλλά και την άνιση και τελικά μη βιώσιμης χρήσης της ενέργειας και φυσικών πόρων, έχει οδηγήσει σε μια μέση αύξηση της θερμοκρασίας της Γης κατά 1,1°C  σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο.

Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι συνέπειες θα είναι όλο και πιο επικίνδυνες τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τους τους πληθυσμούς, σε όλες τις περιοχές του πλανήτη.

Η έκθεση της επιτροπής του ΟΗΕ δίνει στους παγκόσμιους ηγέτες έναν σύγχρονο οδηγό για τη  επιστήμη του κλίματος. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη έκθεση από την εν λόγω επιτροπή, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015 και σηματοδοτεί το κλείσιμο του κεφαλαίου του έκτου κύκλου αξιολόγησης της ομάδας.

Τα ευρήματα, που προέρχονται από περισσότερες από 10.000 σελίδες έρευνας από έξι εκθέσεις αξιολόγησης, αναμένεται να χρησιμεύσουν ως εγχειρίδιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.

Τι οφείλουμε να κάνουμε

Η λύση είναι σαφής: Θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει να ενσωματώσουμε τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να βρούμε τρόπους που μπορούν να μας προσφέρουν κι άλλα οφέλη.

Για παράδειγμα, η πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια και τεχνολογία είναι καλή για την υγεία, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά. Ομοίως, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και οι δημόσιες μεταφορές, το περπάτημα και η ποδηλασία προσφέρουν καθαρότερο αέρα στις πόλεις και καλύτερη υγεία στους κατοίκους τους.Έτσι, η εξοικονόμηση πόρων για τη δημόσια υγεία και μόνο από τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα θα ήταν περίπου ίση ή ίσως και μεγαλύτερη από το κόστος μείωσης ή το κόστος της μείωσης ή της εξάλειψης των εκπομπών των αερίων.

Όσο θερμαίνεται ο πλανήτης, τόσο πιο πολύπλοκη γίνεται η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι  επιλογές που θα κάνουμε τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικές για το μέλλον μας και το μέλλον των μελλοντικών γενεών.

Για να είναι επιτυχείς, οι επιλογές αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο επιστημονικές γνώσεις, αλλά και τις γνώσεις των κοινοτήτων και των αυτόχθονων πληθυσμών. Η προσέγγιση αυτή θα διευκολύνει την αντιμετώπιση της κλιματική και την βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από λύσεις που θα είναι κατάλληλες σε τοπικό επίπεδο και θα γίνουν αποδεκτές από τις κοινωνικές ομάδες. κοινωνικά

«Για να έχουμε ευημερία, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του κλιματικού κινδύνου για τις κοινότητες με χαμηλό εισόδημα και τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που ζουν σε άτυπους οικισμούς» σημειώνει  ο Christopher Trisos, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης. «Δεν θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη δράση για το κλίμα αν δεν αυξήσουμε τους χρηματικούς πόρους που διαθέτουμε γι’ αυτήν. Η ανεπαρκής, όπως και η εσφαλμένη χρηματοδότηση εμποδίζει την πρόοδο» καταλήγει.

Πηγή: Ecozen
📸 Tania Malréchauffé/Unsplash

Δείτε επίσης