Νέα ταυτότητα: Ανοίγει η πλατφόρμα για ραντεβού τη Δεύτερα – Όλη η διαδικασία

απο Cyclades Open

Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διαδικασία έκδοσης για νέα ταυτότητα. Όσων η ταυτότητα έχει λήξει μετά το πέρας 15ετίας, αλλά και όσοι θέλουν να έχουν την ψηφιακή κάρτα αντί του παλιού εγγράφου, θα πρέπει να σπεύδουν και να κλείνουν ραντεβού για να μπορέσουν να βγάλουν τη νέα ταυτότητα με φυσική παρουσία στο αστυνομικό τμήμα.

Πώς κλείνω ραντεβού για νέα ταυτότητα

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων αναφέρεται ότι για να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού και να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία από την Ελληνική Αστυνομία για την έκδοση των νέων τύπου Δελτίων Ταυτότητας, θα χρειαστεί να μπείτε στην πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet και καταχωρίσετε:

 • το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου που επιθυμεί την έκδοση νέας ταυτότητας
 • τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)
 • τη διεύθυνση κατοικίας σας
 • τον αριθμό του τηλεφώνου σας (προαιρετικά)

Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η κράτηση του ραντεβού σας πρέπει να επαληθευτεί το email σας. Μόλις πατήσετε το κουμπί κράτηση, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε έναν κωδικό μίας χρήσης (OTP), o οποίος θα αποσταλεί στο email που καταχωρίσατε.

Σημειώνεται ότι, μέσω της πλατφόρμας, έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε ραντεβού μόνο για τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας
 • Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω φθοράς
 • Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω λήξης ισχύος
 • Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου του
 • Αντικατάσταση Δελτίου Ταυτότητας λόγω παλαιότητας

Σε όλη τη χώρα θα λειτουργούν 367 σημεία έκδοσης νέων δελτίων αστυνομικής ταυτότητας, ενώ προβλέπεται και η λειτουργία 60 φορητών κλιμακίων. Τα ραντεβού κλείνονται στα πρότυπα της διαδικασίας για τον εμβολιασμό. Δηλαδή, αφού κλείσετε το ραντεβού, ο πολίτης θα λαμβάνει ενημερωτικά SMS και email.

Νέα ταυτότητα: Σε πόσες μέρες βγαίνει

Ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που θα κάνετε την αίτηση νέας ταυτότητας στο Αστυνομικό Τμήμα μέχρι και την παραλαβή, θα είναι περίπου επτά ημέρες.

Νέες ταυτότητες: Ποιο είναι το κόστος έκδοσης

Για την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου, ύψους 10,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί:

 • στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου,
 • στα έξοδα εκτύπωσής του
 • στη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του από και προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα
 • στη φωτογραφία, εφόσον ο πολίτης επιθυμεί να την βγάλει στο τμήμα ασφαλείας

Νέα ταυτότητα: Ποια προσωπικά στοιχεία αποθηκεύονται στο «τσιπάκι»

Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θα αναγράφονται στην ταυτότητα και ποια θα είναι εκείνα που θα αποθηκεύονται. Αναλυτικά:

Στο μπροστινό μέρος του νέου δελτίου ταυτότητας θα υπάρχει η φωτογραφία του κατόχου και θα αναγράφονται ακόμη:

Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Ιθαγένεια, Ημερομηνία Γέννησης, Ημερομηνία Έκδοσης και Ημερομηνία Λήξης, Αρχή Έκδοσης και Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (Card Access Number). Επίσης θα εμφανίζεται και η υπογραφή του κατόχου.

Στο πίσω μέρος της ταυτότητας νέου τύπου θα αναγράφονται:

Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος Γέννησης, Ύψος (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας) και Ομάδα Αίματος (προαιρετικά). Στο κάτω μέρος της οπίσθιας όψης θα βρίσκεται η Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης (Machine Readable Zone) με το ενσωματωμένο τσιπ.

Στον ανέπαφο χώρο αποθήκευσης περιλαμβάνονται:

 • Φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή
 • Στοιχεία μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης
 • Δύο δακτυλικά αποτυπώματα
 • Επώνυμο πατρός
 • Επώνυμο μητρός
 • Δήμος εγγραφής και αριθμός δημοτολογίου
 • Τόπος έκδοσης

Για την αντικατάσταση παλιάς ταυτότητας θα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στην αρμόδια αστυνομική αρχή:

 • Μία φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.
 • Η φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick) τηρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
 • Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η εν λόγω φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

Πάντως, αναφορικά με τις αντιδράσεις των φωτογράφων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι πρόκειται για λογική διαμαρτυρία και για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους επίλυσης.

Νέα ταυτότητα: Τα δικαιολογητικά – Τι χρειάζεται

Αν είναι η πρώτη φορά, για την έκδοση δελτίου ταυτότητας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσετε είναι τα εξής:

Για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δύο (02) πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτότητα), διαστάσεων 3,6*3,6 cm.

2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των στοιχείων του αιτούντος, από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ), του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή. Η διαδικασία αναζήτησης των στοιχείων μέσω του (ΟΠΣΕΔ), δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο δήμος στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών δεν διαθέτει διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) και
 • Δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του δήμου στα δημοτολόγια, του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

3. Αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια Αρχή έκδοσης με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό γέννησης. Η αίτηση εκτυπώνεται και διατίθεται στον αιτούντα σε έντυπη μορφή προς υπογραφή.

4. Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Εργαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το RHESUS (εφόσον επιθυμείτε την αναγραφή τους στο δελτίο σας.)

5. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον επιθυμείτε αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική υπεύθυνη δήλωση).

6. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση ανηλίκου, η βεβαίωση των στοιχείων του γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του.

Πηγή: ieidiseis.gr

Δείτε επίσης