ΠΑΡΟΣ: Αντικατάσταση στο δίκτυο αμιάντου από την Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου

απο Cyclades Open

Σε τελική ευθεία προς υλοποίηση μπαίνει ένα μεγάλο έργο για το νησί της Πάρου μετά την χρηματοδότηση ύψους 1.895.000 ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εύρεση αναδόχου. Το έργο αυτό αφορά την «Αντικατάσταση του δικτύου αμιάντου Αγκαιριάς» και η υλοποίηση του θα ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την υγεία που προκαλεί ως τώρα το παλαιό δίκτυο. Ο αμίαντος θεωρείται και όχι άδικα ένα υλικό που έχει αποδεδειγμένη επιβλαβή δράση στον ανθρώπινο οργανισμό και η κατασκευή των νέων υδρευτικών αγωγών θα βάλει τέλος σε αυτό τον φόβο των κατοίκων και των εργατών του νησιού.

Η αρχή έγινε τον Απρίλιο του 2022 όταν και εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Η χρηματοδότηση του έργου με αντικείμενο «Αναβάθμιση Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγκαιριάς – Αλυκής Πάρου» που είχε υποβάλλει η ΔΕΥΑ Πάρου είχε 2 διαφορετικά σκέλη, την  «Σύνδεση δικτύου αφαλάτωσης με δίκτυο Αλυκής-Αγκαιριάς» και την «Αντικατάσταση δικτύου αμιάντου Αγκαιριάς». Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο και αφορά την ανακατασκευή των κεντρικών αγωγών Ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής Αγκαιριάς, Αλυκής, Κάμπου και Τρυπητής.

Αντικατάσταση αγωγών από τον επικίνδυνο αμίαντο

Το δεύτερο σκέλος του έργου που χρηματοδοτήθηκε αφορά στην κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης πού θα αντικαταστήσει τους παλαιούς ελαττωματικούς αγωγούς από αμίαντο, πού βρίσκονται στην περιοχή της Αγκαιριάς Πάρου. Παράλληλα, θα γίνουν επεκτάσεις με τμήματα νέων δικτύων για την υδροδότηση περιοχών που δεν έχουν ακόμη νερό, όπως η Τρυπητή. Επίσης θα κατασκευαστεί δεξαμενή αποθήκευσης νερού και καταθλιπτικός αγωγός για τη μεταφορά νερού από τη γεώτρηση της Τρυπητής που βρίσκεται στην περιοχή. Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είναι ένα από τα τελευταία στο νησί που αποτελείται από αγωγούς αμιάντου και έχει κατασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια. Πλέον χρήζει αντικατάστασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού ενώ η διαδικασία επισκευής των βλαβών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον αμίαντο.

Το νέο δίκτυο θα έχει πέντε βασικούς κλάδους:

• Ο πρώτος θα είναι ο αγωγός μεταφοράς νερού από την κεντρική δεξαμενή αποθήκευσης της Αγκαιριάς προς τις περιφερειακές δεξαμενές αποθήκευσης στην περιοχή «Κατρή», η οποία τροφοδοτεί τον οικισμό της Αλυκής, και στην περιοχή «Καμπί», που τροφοδοτεί την ευρύτερη περιοχή του Κάμπου και του αεροδρομίου.

• Ο δεύτερος θα είναι ο αγωγός μεταφοράς νερού από την κεντρική δεξαμενή προς την νέα δεξαμενή της Τρυπητής. Τα δύο προηγούμενα τμήματα θα παρακάμψουν αντίστοιχες παλιές σωληνώσεις από αμίαντο.

• Το τρίτο σκέλος αφορά την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για την μεταφορά νερού από τη γεώτρηση της Τρυπητής στην ομώνυμη νέα δεξαμενή.

• Το τέταρτο τμήμα αφορά την κατασκευή αγωγού διανομής από την δεξαμενή της Τρυπητής μέχρι την περιοχή του Φάραγγα.

• Το τελευταίο τμήμα θα αφορά την κατασκευή αγωγού μεταφοράς από την δεξαμενή την Τρυπητής προς την παραθαλάσσια περιοχή Γλυφών-Τρυπητής που δεν έχει ακόμη δίκτυο ύδρευσης.

Οι συνεχείς βλάβες και τα προβλήματα, έκριναν απαραίτητο το έργο

Η κατασκευή αυτού του νέου δικτύου υδροδότησης κρίνεται απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:

• Ο υπάρχων αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από επικαθήσεις, που οφείλονται στη χημική σύσταση τον ύδατος. Οι ιδιαίτερα αυξημένες εμφράξεις οφείλονται στην σκληρότητα τον νερού, το οποίο περιέχει μεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου, σε συνδυασμό με τον τρόπο μεταφοράς ταυ προς την κεντρική δεξαμενή, την μεσολάβηση πολλών αντλιοστασίων και την αυξημένη ταχύτητα του νερού στους αγωγούς. Οι επικαθίσεις είναι πια τόσο έντονες που ο αγωγός Φ160 σε πολλά σημεία είναι τελείως φραγμένος, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα επάρκειας και χαμηλής πίεσης στους κατοίκους της περιοχής.

Λόγω παλαιότητας του αγωγού παρουσιάζονται συνεχώς βλάβες με θραύση σωλήνων και διαρροές, με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλων ποσοτήτων νερού. Παράλληλα, η αποκατάσταση των παραπάνω βλαβών έχει πολύ υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος, καθώς απαιτεί πια πολλά υλικά, ανθρώπινους πόρους και μηχανήματα.

• Η συχνή παρουσία προσωπικού, οχημάτων και υλικών της Υπηρεσίας επί του συγκεκριμένου κεντρικού οδικού άξονα, δημιουργεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και ενέχει κινδύνους για πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των αποκαταστάσεων.

• Η αποκατάσταση βλαβών σε αγωγούς αμιάντου εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με το υλικό, κατά τη διάρκεια της επισκευής, όσα μέτρα ασφαλείας και αν ληφθούν.

• Η νέα δεξαμενή που θα τοποθετηθεί στην Τρυπητή, μαζί με τούς αντίστοιχους αγωγούς διανομής που θα κατασκευαστούν, θα δίνει τη δυνατότητα για επέκταση του δικτύου και ύδρευση περιοχών που μέχρι τώρα δεν είχαν νερό. Επίσης, θα καλύψει για αρκετά χρόνια τις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες, καθώς η οικοδομική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πολύ έντονη και με τις υφιστάμενες υποδομές είναι αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση κατά τούς θερινούς μήνες.

• Ο καταθλιπτικός αγωγός που θα τοποθετηθεί, μαζί με την νέα δεξαμενή, δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης μια νέας γεώτρησης, σε περιοχή που ο υδροφόρος ορίζοντας δεν είναι επιβαρυμένος από ανεξέλεγκτη άντληση. Αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια για επάρκεια νερού στην ευρύτερη περιοχή Αλυκής-Αγκαιριάς, που μέχρι τώρα υδρεύονται αποκλειστικά από τρεις γεωτρήσεις, ευρισκόμενες στην ίδια περιοχή άντλησης.

Το νερό θα φτάσει και σε άλλες περιοχές

Με το παρόν έργο θα κατασκευαστεί ένα νέο δίκτυο μεταφοράς νερού από την Κεντρική Δεξαμενή της Αγκαιριάς προς τις δεξαμενές αποθήκευσης και διανομής στο Καμπί, στην περιοχή Κατρή και στην νέα δεξαμενή στην Τρυπητή. Επίσης, θα αντικατασταθούν κάποια πεπαλαιωμένα και ελαττωματικά σημεία του δικτύου διανομής, θα επεκταθεί το δίκτυο προς περιοχές πού σήμερα δεν υδρεύονται, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης δεξαμενής σε σημείο που υποδεικνύεται στα σχέδια και θα κατασκευαστεί δίκτυο καταθλιπτικού αγωγού από τη γεώτρηση της Τρυπητής προς την ομώνυμη δεξαμενή. Το νέο δίκτυο θα κατασκευαστεί εξολοκλήρου από αγωγούς πολυαιθυλενίου.

Αυστηρές οι προδιαγραφές κατασκευής των νέων αγωγών

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα υλικά που προορίζονται για χρήση σε νέες εγκαταστάσεις για την άντληση, την επεξεργασία, την αποθήκευση ή τη διανομή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και που έρχονται σε επαφή με το εν λόγω νερό δεν θα πρέπει να:

α) θέτουν σε κίνδυνο άμεσα ή έμμεσα την προστασία της ανθρώπινης υγείας,

β) επηρεάζουν αρνητικά το χρώμα, την οσμή ή τη γεύση του νερού,

γ) ενισχύουν την ανάπτυξη μικροβίων,

δ) επιμολύνουν το νερό σε επίπεδα υψηλότερα από τα αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό του υλικού σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2020/2184 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

Για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου έχει δημιουργηθεί Φάκελος και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας, που θα διασφαλίζει την ακεραιότητα όσων θα συμβάλλουν στην κατασκευή του έργου καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.895.000,00 ευρώ.

Πηγή: ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ/ Θοδωρής Καρατζούνης

📸SELİM ARDA ERYILMAZ/Unsplash

Δείτε επίσης