Τι είναι το Internet of Things (IoT);

απο Cyclades Open

Το Internet of Things είναι το δίκτυο επικοινωνίας συσκευών, αυτοκινήτων καθώς και κάθε αντικειμένου που διαθέτει λογισμικό, αισθητήρες και δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο, ώστε να επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων για λόγους παρακολούθησης και ελέγχου.

Ο όρος Things δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένα προϊόντα. Αφορά κάθε είδους «έξυπνες» συσκευές και αντικείμενα διαφορετικά μεταξύ τους· π.χ. αυτοκίνητα, κάμερες, κλιματιστικά, φώτα, συστήματα ασφαλείας κλπ.

To IoT μας αφορά όλους: ένα αυτόματο ξυπνητήρι ή ένα «έξυπνο» ψυγείο που ενημερώνει το χρήστη για βασικές ελλείψεις, ή η δυνατότητα ενεργοποίησης κλιματισμού πριν ακόμα ο χρήστης εισέλθει στο σπίτι είναι κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει.

Το IoT δεν προφέρεται όμως μόνο για οικιακή ή προσωπική χρήση. Επιχειρήσεις κάθε είδους έχουν δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων από συστήματα Cloud.

Ο όρος Internet of Things χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1999 από τον Kevin Ashton, ο οποίος είναι ένας από τους ιδρυτές του Auto-ID Center στο MIT και συμμετείχε στην ομάδα που ανακάλυψε τον τρόπο να συνδέει τα αντικείμενα με το διαδίκτυο μέσω μιας ετικέτας RFID. Τις πρώτες εφαρμογές του IoT τις επεξεργάστηκε η Cisco 10 χρόνια αργότερα, ενώ το 2021 είναι ενεργές περισσότερες από 12 δισ. IoT συσκευές.

Το Internet of Things αφορά στη διασύνδεση των ηλεκτρονικών συσκευών σε τοπικό δίκτυο ή και τη δυνατότητα σύνδεσης τους το διαδίκτυο, δημιουργώντας έτσι παγκόσμια δίκτυα συσκευών που αλληλεπιδρούν.

Τα αντικείμενα με ενσωματωμένους αισθητήρες, επενεργητές και μικρές κεραίες συνδέονται με μια πλατφόρμα, η οποία παραλαμβάνει δεδομένα από τις συσκευές και τα επεξεργάζεται, ώστε να μοιράζεται τις πληροφορίες με εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Οι συσκευές IoT έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ποιες πληροφορίες είναι χρήσιμες και να τις διαχειριστούν κατάλληλα. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την αυτοματοποίηση και τυποποίηση επαναλαμβανόμενων, κοστοβόρων και χρονοβόρων ή ακόμα και επικίνδυνων εργασιών.

Το IoT επιτρέπει και τη σχετικά ασφαλή πρόβλεψη φαινομένων. Για παράδειγμα μπορεί να προβλεφθεί η εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών: αν οι αισθητήρες των συγκεκριμένων συσκευών μετρήσουν υψηλές θερμοκρασίες ή καταγράψουν υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, ενημερώνουν. Αντίστοιχες συσκευές χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ή του νερού κλπ., ενώ οι εφαρμογές του IoT και της ρομποτικής στα αυτοκίνητα συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ατυχημάτων και στη βελτίωση των συνθηκών των ταξιδιών.

Το IoT, λόγω της πληθώρας των προσωπικών και ιδιαίτερα ευαίσθητων πληροφοριών που επεξεργάζεται και αποθηκεύει εμπίπτει στις προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, όταν τα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου.

Αν και στην Ελλάδα το Internet of Things είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα, διεθνώς έχει ξεκινήσει η συζήτηση για το Next Generation IoT. Εκτός από τις πιο εξελιγμένες τεχνικές συλλογής, μετάδοσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, το Next Generation IoT θα έχει τη δυνατότητα ιχνηλάτησης των λόγων που οδήγησαν σε κάθε συμπέρασμα, εξαλείφοντας έτσι την πιθανότητα δημιουργίας άδικων μοντέλων, θα έχει ως στόχο την υποστήριξη του χρήστη και όχι την αντικατάστασή του.

Δείτε επίσης