29 Σεπτεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας – Νέες Τεχνολογίες Για Μια Πιο Πράσινη Ναυτιλία

απο Cyclades Open

Η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας (World Maritime Day) καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) και εορτάζεται κάθε χρόνο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Στόχος της είναι να εστιάσει τη προσοχή της κοινωνίας στη σημασία της ναυτιλίας, της ασφάλειας στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2022) είναι «Νέες τεχνολογίες για μια πιο πράσινη ναυτιλία» και σε αυτό επικεντρώνεται το μήνυμα του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) κ. Kitack Lim, το οποίο παρέχει την ευκαιρία για την προώθηση καινοτομιών, της έρευνας και ανάπτυξης, της τεχνολογικής συνεργασίας και της ανάδειξης λύσεων για την απανθρακοποίηση και για μία πιο φιλική προς το περιβάλλον ναυτιλία. Η φιλοδοξία αυτή θα ωφελήσει τους πάντες, καθόσον κανένας δεν θα παραβλεφθεί.

Δεν πρόκειται απλά για μία θεματική ενότητα, καθόσον σηματοδοτεί τη διαδρομή για την εφαρμογή της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων.

Πάνω απ’ όλα ωστόσο, πρόκειται για την ανάπτυξη συνεργιών και ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της ορθής υλοποίησης για την επίτευξη όλων των στόχων.

Η θεματική ενότητα «Νέες τεχνολογίες για μία πιο πράσινη ναυτιλία» ανοίγει μία ευρύτερη συζήτηση για την πορεία της ναυτιλίας και για τον τρόπο με τον οποίο οι τεχνολογίες δύνανται να αξιοποιηθούν προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Επίσης προσφέρει κίνητρο για να εξεταστεί περαιτέρω ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιοποίηση και ο αυτοματισμός μπορούν να υποστηρίξουν τη ναυτιλία.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας για το 2022 συμπίπτει με τον πρώτο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στη Ναυτιλία στις 18 του περασμένου Μαΐου και σηματοδοτεί αυτό το κοινό ορόσημο. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός σκοπεύει να δημιουργήσει ευκαιρίες για συζήτηση ως προς το ρόλο των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στο ναυτιλιακό τομέα, ώστε να ηγηθούν των αλλαγών που απαιτούνται, κυρίως στην παραγωγή και χρήση ναυτιλιακών καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τεχνολογιών επί του πλοίου.

Τέλος, όλα τα ανωτέρω τονίζουν την αναγκαιότητα συνεργασίας όλων των φορέων προκειμένω να βρεθούν λύσεις για μια νέα πράσινη, ισότιμη βιώσιμη περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας.

📸Jaesung An/Pixabay

Δείτε επίσης