Κέα: 1o βραβείο στο καινοτόμο σύστημα ύδρευσης του Δήμου Κέας, στα “Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023”

απο Cyclades Open

Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου η Τελετή Απονομής των «Βραβείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023». Με μεγάλη χαρά παραλάβαμε το βραβείο του Δήμου Κέας για το σύστημα τηλεελέγχου τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης. Η καινοτόμα αυτή διαχείριση των υδάτινων πόρων απέσπασε μάλιστα το 1ο βραβείο στην κατηγορία “Στερεά απόβλητα – Υδατικοί πόροι”.

Το σύστημα για το οποίο βραβευτήκαμε ελέγχει απομακρυσμένα το δίκτυο, ρυθμίζει την πίεση, εντοπίζει εγκαίρως τις διαρροές και βοηθά στην εξοικονόμηση του νερού. Μέσω του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου Ύδρευσης που δημιουργήθηκε στο Τοπικό Γραφείο Κορησσίας του Δήμου Κέας με σύγχρονο εξοπλισμό ελέγχεται η ποιότητα του νερού, αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα και γίνεται καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Για αυτά τα συστήματα τηλεμετρίας έχουν εγκριθεί και άλλες χρηματοδοτήσεις προς τον Δήμο μας. Συγκεκριμένα:

 Στις 15/9 υπογράφηκε σύμβαση προϋπολογισμού 803.148,00€ για την επέκταση του συστήματος με την εγκατάσταση 5 νέων σταθμών ελέγχου (στα αντλιοστάσια Μυλοποτάμου και Αγίων Αποστόλων, τη Δεξαμενή Μυλοποτάμου, τη γεώτρηση Φλέας και το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Ιουλίδας) και 7 νέων σταθμών μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών. Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.

Τα σημαντικότερα από τα αναμενόμενα οφέλη της σύμβασης αυτής είναι η μείωση της ενέργειας που θα καταναλώνεται, η μείωση της φθοράς του αγωγού, της αντλίας και του υπόλοιπου εξοπλισμού, η ευκολότερη διαχείριση και συντήρηση του δικτύου, η πρόληψη έκτακτων περιστατικών και η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση βλαβών και δυσλειτουργιών. Ωφελούμενοι από την επέκταση θα είναι όλοι οι κάτοικοι του δήμου, οι επιχειρήσεις, οι φορείς και οι επισκέπτες.

→ Επιπλέον, ξεκινά σε λίγες μέρες η δημοπράτηση για μία ακόμα επέκταση του συστήματος ελέγχου προϋπολογισμού 951.948,00€. Το έργο αυτό είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη συνέργεια με τα 2 που προαναφέρθηκαν και στοχεύει στην επέκταση του συστήματος τηλεμετρίας σε δίκτυα του νησιού στα οποία το ποσοστό των διαρροών και του Μη Τιμολογούμενου Νερού είναι εξαιρετικά υψηλό, ενώ παράλληλα στα δίκτυα αυτά δεν υπάρχει κανένα είδους εξοπλισμού παρακολούθησης των κρίσιμων μεγεθών ποιότητας, παροχής, πίεσης και διαρροών.

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του πόσιμου νερού και στη μείωση των διαρροών και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία που σχετίζονται με τις υποδομές ύδρευσης. Αποτελείται από τέσσερα υποέργα:
α) κατασκευή νέων υποδομών ύδρευσης,
β) εφαρμογή συστημάτων τηλεμετρίας–τηλεχειρισμού για την ανίχνευση διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης,
γ) προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων και
δ) Εγκαταστάσεις αφαλάτωσης.

 Με την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ και ΠΕΔ. Αττικής, τα Βραβεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023 – OTA AWARDS 2023, είναι τα μοναδικά βραβεία που υπάρχουν στη χώρα και τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά στους Πρωτοβάθμιους & Δευτεροβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αναδεικνύοντας και επιβραβεύοντας δράσεις και έργα για την Καινοτομία, τη Βιωσιμότητα, την Ποιότητα Ζωής των Πόλεων αλλά και τις Υπηρεσίες προς τον Πολίτη για το σύνολο της τετραετίας.

Περισσότεροι από 100 Δήμους και αρκετές Περιφέρειες από ολόκληρη την Ελλάδα δήλωσαν συμμετοχή στα βραβεία, με αρκετές υποψηφιότητες σε κατηγορίες όπως, οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, παιδεία, αστικός σχεδιασμός, καθαριότητα, υποδομές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βιώσιμη κινητικότητα, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον, πολιτική προστασία και πολλές ακόμα, παρουσιάζοντας τα έργα που πραγματοποίησαν για το σύνολο της τετραετίας 2019-2023.

Στην Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο την κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικήτρια Εθνικής Αρχής Διαφάνεια συμμετείχαν άνθρωποι με πολύχρονη εμπειρία αλλά και βαθιά γνώση του αντικειμένου των υποψηφιοτήτων, από τον Ακαδημαϊκό, Επιχειρηματικό και Πολιτικό χώρο, καθώς και από τον Ιδιωτικό τομέα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης.

Δείτε επίσης