Ομάδα ΒΙ.Δ.Α.-Καταγραφή: Το εργοστάσιο Αρτοποιϊας και Μακαρονοποιϊας Αδερφών Σφυρόερα στη Νάξο

απο Cyclades Open

Ένα ακόμα δελτίο καταγραφής δημοσίευσε προ ημερών η Ομάδα ΒΙ.Δ.Α. που αφορά την βιομηχανική δραστηριότητα στη Νάξο τον 20ο αιώνα. Το δελτίο καταγραφής υπογράφουν τα μέλη της ομάδας Πέτρος Αναματερός, Κώστας Μαυρογιάννης και Ντίνα Μουτάφη. Το κτίριο όπου στεγάζονταν το αρτοποιϊο-μακαρονοποιϊο δεν διασώζεται, ενώ το ακίνητο βρίσκεται στο σημείο που σήμερα συναντάμε το παντοπωλείο “Παντελιάς”, κοντά στην Μητρόπολη.

Αναλυτικά το δελτίο καταγραφής:

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΪΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΕΝ ΝΑΞΩ

Βάσει των δεδομένων που διαθέτουμε μέχρι τώρα, το εργοστάσιο των αδελφών Σφυρόερα φέρεται να ξεκίνησε τις εργασίες του το 1926.

Στην αρχή ως «Εργοστάσιον Μακαρονοποιίας “Η Νάξος”» και αργότερα στα μέσα του 1930, επέκτεινε τις δραστηριότητές του, όπως μας πληροφορεί σε μικρή παράγραφο η εφ. Φωνή Νάξου-Πάρου (φ.239, 17/8/1930, σ.4): «Μεταξύ των προόδων της πόλεώς μας είναι και η ίδρυσις ευρωπαϊκού αρτοποιείου ενταύθα υπό των Αδ. Σφυρόερα, το άριστον ψωμί του οποίου αγοράζεται από όλην την νήσον». «Επίσης κατασκευάζει παντός είδους ψιλικά ήτοι παξιμάδια, ζαχαροκούλουρα βανίλιας, κανέλλας κλπ. με ειδικόν τεχνίτην ελθόντα εξ Αθηνών» (εφ. Ναξιακόν Βήμα φ.1, 15/10/1930, σ.4).

Εκτός από τα χρόνια της Κατοχής στο νησί, η επιχείρηση δεν φαίνεται να έπαυσε τη λειτουργία της καθόλου, τουλάχιστον μέχρι το 1957 όπου σε δημοσίευση στον Τύπο αναγγέλλουν την πρόθεση πώλησης του ακινήτου όπου βρίσκεται «το Εργοστάσιον αρτοποιίας και μακαρονοποιίας Αδελφών Σφυρόερα» (εφ. Ναξιακή Πρόοδος φ.232, 20/9/1952, σ.2).

ΠΗΓΕΣ

Οι πηγές είναι κυρίως: ο Ναξιακός Τύπος και διάφορα έγγραφα από ιδιωτικές συλλογές, προφορικές μαρτυρίες, διαδίκτυο:https://orinosaxotis.blogspot.com/2017/03/1930.html?fbclid=IwAR1qSIA7-TjhybSXFE0JeMqPDjGRwS86WDhdiAzNbOh8kEM1hha-zQhEc5w

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Νίκος Βελώνης, Γιώργος Σφυρόερας, Δημήτρης Παντελιάς.

Πέτρος Αναματερός, Κώστας Μαυρογιάννης, Ντίνα Μουτάφη, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΪΑΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΣΦΥΡΟΕΡΑ ΕΝ ΝΑΞΩ, στο Βακαλοπούλου Μ., Δανιήλ Μ., Λαμπρόπουλος Χ., Φασουράκης Η. (επιμ.), 2017, Βιομηχανικά Δελτία Απογραφής (www.vidarchives.gr/reports/2022_11_2394).

Περισσότερα για την ομάδα ΒΙ.Δ.Α. θα βρείτε εδώ

Πηγή/Φωτογραφίες: ΒΙ.Δ.Α.

Δείτε επίσης