Παν/μιο Αιγαίου: «Νησιωτικότητα & Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου» [κατεβάστε το βιβλίο]

απο Cyclades Open

Ο τόμος αυτός αποτελεί συμβολή στη μελέτη των νησιών, με κείμενα που αναφέρονται τόσο στα «πραγματικά» όσο και στα «συμβολικά» χαρακτηριστικά των Ελληνικών νησιών και κυρίως αυτών στο Αιγαίο πέλαγος. Τα κείμενα έχουν γραφτεί από ερευνητές/τριες από τα διάφορα νησιά και Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αποτελούν μια προσπάθεια να συλλεχθεί, να ομαδοποιηθεί και να παρουσιαστεί το μέρος της ερευνητικής και μεθοδολογικής δουλειάς που αφορά στα νησιά και στη νησιωτικότητα.

Τίτλος: Νησιωτικότητα & Βιωσιμότητα: Η περίπτωση των Νησιών του Αιγαίου

Επιμέλεια: Γιάννης Σπιλάνης, Θανάσης Κίζος, Σοφία Καράμπελα

Έκδοση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Έτος έκδοσης: 2015

Άδεια διανομής: Creative Commons BY-NC-ND

ISBN 978-960-88031-2-1

Σελίδες: 385

Οι επιμελητές της έκδοσης:

Ο Γιάννης Σπιλάνης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ διδάσκει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού» στη Χίο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, νησιωτικής ανάπτυξης και τουριστικού σχεδιασμού. Ως μέλος του Εργαστηρίου Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που αναφέρονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στον τουρισμό και σχετίζονται με τον νησιωτικό χώρο.

Ο Θανάσης Κίζος είναι Καθηγητής στη «Γεωγραφία της Υπαίθρου» στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την τοπική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου και τις χωρικές επιπτώσεις αγροτικών, αγρο-περιβαλλοντικών πολιτικών και πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου και με το αγροτικό τοπίο και τις μεταβολές του σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες, σε σχέση με τις πρακτικές των αγροτικών νοικοκυριών και άλλων δρώντων της υπαίθρου που περιλαμβάνουν γεωγραφίες ποιότητας, παροχής υπηρεσιών και πολυλειτουργικότητας.

Η Σοφία Καράμπελα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Διδάσκουσα Αγροτουρισμού στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη των νησιών, στα δίκτυα επιχειρήσεων, στον τουριστικό σχεδιασμό και στη βιωσιμότητα προορισμών.

Δείτε επίσης