Με απόφαση του ΣΤΕ προστατεύονται όλοι οι υγρότοποι

απο Cyclades Open

Με μια απόφαση-πιλότο για το «Παράκτιο Ελος Περαίας», το ΣτΕ γνωμοδότησε ότι η προστασία των υγροτόπων ισχύει ακόμη και εάν δεν έχουν υπαχθεί σε ειδικό προστατευτικό καθεστώς.

Μια πολύ σημαντική απόφαση για την προστασία των υγροτόπων που έχει άμεση εφαρμογή εκδόθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Βάσει της απόφασης, οι υγρότοποι προστατεύονται άσχετα με το στάδιο οριοθέτησης στο οποίο βρίσκεται ο καθένας.

Με την πρόσφατη από 20/10/2022 γνωμοδότηση του ΣτΕ (151/2022) σχετικά με Τεχνολογικό Κέντρο που χωροθετήθηκε μέσα στον υγρότοπο Περαίας (Τσαΐρια) στη Θεσσαλονίκη, κρίθηκε ότι οι υγρότοποι, θεσμοθετημένοι ή μη, τυγχάνουν προστασίας ως στοιχείο του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 (παράγραφος 1) του Συντάγματος, τη Συνθήκη Ραμσάρ, τον νόμο για τη βιοποικιλότητα και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πουλιά.

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε δεκτό ότι προστατεύεται ο υγρότοπος «Παράκτιο Ελος Περαίας» που περιλαμβάνεται στον κατάλογο υγροτόπων που κατάρτισε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) για το ηπειρωτικό τμήμα της χώρας, μολονότι το ΥΠΕΝ δεν έχει εκδώσει ακόμη Προεδρικό Διάταγμα Προστασίας του, ως όφειλε.

Ελλιπής μελέτη

Το ΣτΕ τόνισε ότι στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) πρέπει να περιλαμβάνονται και να αξιολογούνται όλα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του σχεδίου, ιδίως δε οι οικότοποι, η βιοποικιλότητα, η πανίδα και χλωρίδα, και όχι μόνον οι περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας που έχουν υπαχθεί σε ειδικά θεσμοθετημένο προστατευτικό καθεστώς, όπως οι περιοχές του δικτύου Natura ή άλλου είδους προστατευόμενες περιοχές. Στην περίπτωση του υγροτόπου της Περαίας, η ΣΜΠΕ για την Εγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου κρίθηκε ελλιπής, επειδή δεν έλαβε υπόψη της την ύπαρξη του υγροτόπου, έστω και μη αναγνωρισμένου νομοθετικά, στην περιοχή επέμβασης.

Η απόφαση του ΣτΕ αφορά όλους τους υγρότοπους, όπως και τον υγρότοπο των Μαρικών στη Ραφήνα, στον οποίο η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει την κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων, θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί η «Εφ.Συν.» 

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Τάσου Σαράντη στην Εφημερίδα των Συντακτών

📸 Naxos Island Wildlife Protection

Δείτε επίσης