Δήμος Αντιπάρου: Στηρίζοντας την κυκλική οικονομία-Νέα υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων για τις επιχειρήσεις εστίασης και τα super market

απο Cyclades Open

Ο Δήμος Αντιπάρου καλεί τις επιχειρήσεις εστίασης και τα super market του νησιού να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην κοινή προσπάθεια για μία πιο καθαρή Αντίπαρο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Antiparos Circular Business”.
Από την Τρίτη 2 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή 05 Μαΐου , η ομάδα του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) θα βρίσκεται στο νησί της Αντιπάρου προκειμένου να πραγματοποιήσει σύντομες επισκέψεις στις επιχειρήσεις του νησιού και να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην διαχείριση των απορριμμάτων.


Υπενθυμίζεται ότι η Αντίπαρος έχει επιλεχθεί ως ένα από τα 5 πρότυπα νησιά (Τήνος, Πάρος, Αντίπαρος, Αλόννησος και Θήρα) στα οποία εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό έργο Circular Greece, το οποίο στοχεύει στην ενεργοποίηση της «Κυκλικής Οικονομίας» στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στις νησιωτικές περιοχές.
Η δράση διοργανώνεται από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με τον Δήμο Αντιπάρου.

Το έργο Circular Greece


 Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece φιλοδοξεί να συμβάλει στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία. Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη στον τομέα των αποβλήτων στη βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιοθετώντας πρακτικές και αλλαγή συμπεριφοράς για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, την μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέσμης μέτρων για τα απόβλητα.


Στόχοι του έργου είναι:


1. Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων σε 9 δήμους και σε 1 περιφέρεια για την προώθηση της πρακτικής εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων: ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στη βάση των αρχών κυκλικής οικονομίας (5 νησιωτικοί και 1 ορεινός δήμος), προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και χωριστή συλλογή (2 αστικοί δήμοι), διαχείριση επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων (1 αστικός δήμος και 1 περιφέρεια) και εφαρμογή οικονομικών εργαλείων (1 αστικός δήμος).
2. Η εφαρμογή δράσεων για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και ανάπτυξη τοπι¬κών/περιφερειακών συμμαχιών για τη διαχείριση των αποβλήτων του τομέα αγροδιατροφής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
3. Η ενίσχυση της χρήσης οικονομικών εργαλείων και ανάπτυξη προτύπων δευτερογενών υλικών για την υποστήριξη της εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας
4. Η δημιουργία γνωσιακής βάσης για την παρακολούθηση της κυκλικής οικονομίας, ιδίως στον τομέα αποβλήτων
5. Η ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων και ευρύτερου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής οικονομίας και τη σύνδεσή της με τον τομέα αποβλήτων
6. Η ενεργοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτικών πόρων για την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
7. Η διάχυση αποτελεσμάτων του έργου και υποστήριξη εφαρμογής και αναπαραγωγής τους σε άλλες περιοχές

Δείτε επίσης