2ο Επιστημονικό Συνέδριο Participatory Lab: κατανοώντας κι αλλάζοντας την πόλη-Δημόσιος χώρος και περιβάλλον, ανισότητες και δημοκρατία

απο Cyclades Open

Το Participatory Lab, το «Εργαστήριο χωρικού, αστικού & περιβαλλοντικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», επανέρχεται με τη διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Συμμετοχικού Σχεδιασμού. 

Δύο χρόνια πριν, το 1ο Συνέδριο, με περισσότερες από 300 εγχώριες και διεθνείς συμμετοχές, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλης κλίμακας συνάντηση επιστημόνων, μελετητριών, φορέων και εκπροσώπων της τοπικής και κεντρικής διοίκησης με επίκεντρο τον συμμετοχικό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Συνέβαλε στο άνοιγμα της συζήτησης γύρω από τα θέματα της συμμετοχικότητας και την ανάπτυξη του χώρου, καθώς και στη δικτύωση ανθρώπων και φορέων που μοιράζονται το κοινό ενδιαφέρον για τη δημοκρατία και τη συμπερίληψη στην παραγωγή πολιτικών για την πόλη, το περιβάλλον και την κοινωνία. 

Δύο χρόνια μετά, το Συνέδριο επανέρχεται επιδιώκοντας να προχωρήσει την συζήτηση περαιτέρω. Διατηρώντας στο κέντρο τον συμμετοχικό σχεδιασμό και την εμπλοκή των πολιτών, επιλέγει να επικεντρωθεί στη σύγχρονη πόλη. Αφενός στην κατανόηση, αναγνώριση, χαρτογράφηση και παρουσίαση των μετασχηματισμών, των ανισοτήτων και των αντιθέσεων της. Αφετέρου στη διερεύνηση, τον πειραματισμό και τη συνδιαμόρφωση πολιτικών και σχεδίων για την αλλαγή της πόλης, της κατοικίας και της καθημερινής ζωής με στόχο την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

Σήμερα οι προκλήσεις των πόλεων γίνονται όλο και πιο επείγουσες και η συζήτηση γύρω από τον συμμετοχικό, συμπεριληπτικό σχεδιασμό και τη δημοκρατική διακυβέρνηση ακόμα πιο επίκαιρη. Στη δεδομένη συγκυρία, όπου στην υπερδεκαετή οικονομική κρίση και στη ραγδαία διευρυνόμενη κλιματική κρίση προστέθηκαν η πανδημία, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια, οι πόλεις γίνονται πιο άνισες και οι κάτοικοί τους πιο ευάλωτοι. Αυτή η συνθήκη ορίζει νέα καθήκοντα τόσο για την έρευνα, όσο και για τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους θεσμούς που επιφορτίζονται με την υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου. 

Σε αυτή την συζήτηση θέλει να συμβάλλει το 2ο Συνέδριο του Participatory Lab, απευθύνοντας κάλεσμα για ανταλλαγή απόψεων, παρουσίαση ερευνητικών προσεγγίσεων και ανάδειξη εμπειριών και πρακτικών με εστίαση στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

1. Δημόσιος Χώρος

​Ενδεικτικά Πεδία: Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός, Αναπλάσεις, Κινητικότητα Περπατησιμότητα, Κοινά της Πόλης

2. Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

Ενδεικτικά Πεδία: Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, Αστικό Πράσινο, Βιοποικιλότητα, Πράσινες και Μπλε Υποδομές, Τοπίο 

3. Χωροκοινωνικές Ανισότητες και Δικαιοσύνη 

Ενδεικτικά Πεδία: Κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανισότητες και αποκλεισμοί, Στεγαστική Κρίση, Ενεργειακή Φτώχεια, Έμφυλες ανισότητες, Τοπικά Κινήματα 

4. Αστική Ανάπτυξη και Διακυβέρνηση 

Ενδεικτικά Πεδία: Θεσμικό Πλαίσιο, Λιτότητα και ανισοκατανομή Πόρων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκές Πολιτικές, Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Στόχος του Συνεδρίου είναι να διευρύνει τον διάλογο για τα θέματα αυτά, επιχειρώντας να συνδέσει τις ερευνητικές συμβολές με τις εμπειρίες υλοποίησης συμμετοχικών διαδικασιών και εργαλείων και την θεσμική εφαρμογή πολιτικών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα επιδιωχθεί και η ίδια η διαδικασία να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή και συζήτηση μέσα από ένα συνδυασμό εισηγήσεων, στρογγυλών τραπεζιών, παρουσιάσεων, συμμετοχικών εργαστηρίων και ολομελειακών συζητήσεων.

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
20-22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
ΠΛΥΦΑ (plyfa.space)
Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47

Δείτε περισσότερα πατώντας ΕΔΩ

Δείτε επίσης