Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων: Η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων, 1923-1967 [νέα έκδοση]

απο Cyclades Open

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία παρουσιάζει τη νέα έκδοση με τίτλο Η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων, 1923-1967, συλλογικό τόμο προϊόν της συνεργασίας έγκριτων επιστημόνων με στόχο την επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση της συμμετοχής των προσφύγων από τις πρώτες εκλογές που απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έως και τις τελευταίες πριν από την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών.


Ο τόμος εστιάζει σε μία από τις βασικές διαστάσεις του γεγονότος της εγκατάστασης των προσφύγων μετά τον αναγκαστικό εκπατρισμό από τις πατρογονικές τους εστίες: στην άμεση ένταξή τους στις δυναμικές της ελληνικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ήδη από το 1923. Αν και αρχικά στόχευσαν κυρίως στην υποστήριξη των αιτημάτων τους σε ένα πολιτικό σύστημα που κυριαρχούνταν από τους γηγενείς, οι πρόσφυγες σταδιακά κατάφεραν να ανανεώσουν το πολιτικό προσωπικό αλλά και να “μπολιάσουν” το πολιτικό σκηνικό με νέες καινοτόμες ιδέες.


Στην πρώτη ενότητα του τόμου εξετάζεται η πολιτική παρουσία των προσφύγων ανά εποχή. Αναδεικνύεται η θέση τους την περίοδο του Μεσοπολέμου· η δράση τους τη δεκαετία του 1940· και τέλος, η θέση τους στο πολιτικό σκηνικό στη μεταπολεμική-προδικτατορική περίοδο. Πρόσφυγες της πρώτης γενιάς που αναδείχθηκαν σε κεντρικές πολιτικές μορφές της περιόδου παρουσιάζονται στη δεύτερη ενότητα. Επιπλέον, για την πληρέστερη αποτύπωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας των προσφύγων της πρώτης και της δεύτερης γενιάς, σε παράρτημα παρατίθεται ευρετήριο των βουλευτών προσφυγικής καταγωγής, το οποίο μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο έρευνας. 

Η πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων, 1923-1967
επιστ. επιμ.: Ν. Ανδριώτης – Η. Νικολακόπουλος – Σ. Ριζάς – Χρ. Χρηστίδης 
Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2022, σ. 392
ISBN 978-618-5154-79-0

Τιμή πώλησης 30€

Γράφουν: 
Νίκος Ανδριώτης 
Κατερίνα Δέδε 
Κώστας Ελευθερίου 
Βασιλική Θεοδώρου 
Άντα Κάπολα
Βαγγέλης Καραμανωλάκης 
Ιωάννης Κατιμερτζόγλου 
Νίκος Μαραντζίδης
Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης
Ηλίας Νικολακόπουλος 
Ιωάννα Παπαθανασίου
Σωτήρης Ριζάς
Τάσος Σακελλαρόπουλος 
Χρήστος Τριανταφύλλου 
Ευάνθης Χατζηβασιλείου 
Δήμητρα Χατζηδημητρίου 
Κυριάκος Στ. Χατζηκυριακίδης
Ευάγγελος Χεκίμογλου
Γρηγόριος Ψαλλίδας

Δείτε επίσης