Στα καλύτερα τυριά του «Τυροκόμου» το Αρσενικό ΠΟΠ Νάξου Κουνάδη

απο Cyclades Open
ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΞΟΥ ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Το Αρσενικό ΠΟΠ Νάξου, ένα σκληρό τυρί που παρασκευάζεται από µη παστεριωµένο αιγοπρόβειο γάλα, κατοχυρώθηκε ως ΠΟΠ το 2020 µε τη διαδικασία παραγωγής του να γίνεται από έµπειρους τυροκόµους. ∆ηµιουργός ο ∆ηµήτρης Κουνάδης, ο οποίος αφού φοίτησε στη Γαλακτοκοµική Σχολή Ιωαννίνων, επέστρεψε στον τόπο του και µε την οικογένειά του εξέλιξαν την κτηνοτροφική µονάδα τους σε  επιχείρηση  ιδιοπαραγωγής τοπικών τυριών.

ΤΥΡΟΚΟΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΝΑΞΟΥ ΚΟΥΝΑΔΗ

Δείτε επίσης